ZMIENIAĆ co to znaczy

Definicja zmieniać. Co znaczy zmieniać: 1] dokonywać zmiany, modyfikować, nadawać odmienną postać.

zmieniać co to jest

Czy przydatne?

Definicja zmieniać

Co to znaczy ZMIENIAĆ: 1] dokonywać zmiany, modyfikować, nadawać odmienną postać (czemuś), odmieniać, przeinaczać, przeistaczać, przekręcać, przekształcać, przemieniać, przeobrażać, przetwarzać, transformować, wprowadzać zmianę; 2] wymieniać, zamieniać, zastępować; 3] (pieniądze) dokonywać wymiany, robić zamianę, rozmieniać.

Czym jest zmieniać znaczenie w Słownik definicji na Z .