WZORZEC PROJEKTOWY co to jest

Definicja design pattern co to znaczy. Słownik Przykładowe albo abstrakcyjne rozwiązanie regularnie.

wzorzec projektowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja wzorzec projektowy

Definicja z ang. design pattern, z niem. Design-Muster.

Znaczenie z ang. design pattern w informatyce:

Co to znaczy WZORZEC PROJEKTOWY: Przykładowe albo abstrakcyjne rozwiązanie regularnie występującego problemu programistycznego albo projektowego, które może być bezpośrednio użyte, albo może stanowić pomoc przy rozwiązywaniu innych podobnych problemów. Wzorzec projektowy w systematyczny sposób nazywa, motywuje i tłumaczy w miarę regularnie występujący obiekt projektu albo powtarzającą się sytuację projektową. W obiektowości wzorzec projektowy identyfikuje klasy, ich wystąpienia, role, kolaboracje i odpowiedzialności. Każdy wzorzec projektowy skupia się na pewnym specjalnym problemie projektowym. Opisuje on, kiedy go użytkować, jakie są ograniczenia w stosowalności, i jakie są skutki i kompromisy przy ich zastosowaniu. Wzorce projektowe w obiektowości zostały spopularyzowane odnosząc się do języków i mechanizmów obiektowych poprzez grupę autorów ustalaną (żartobliwie) jako "banda czworga" (gang of four, GOF): E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, którzy w szeroko spopularyzowanej książce (Design Patterns) przedstawiają 21 wzorców projektowych. Dopasowanie tych i innych wzorców do konkretnej sytuacji nie zawsze jest jednak oczywiste. Inną wadą spotykanych w poezji wzorców jest fakt, iż regularnie ich motywem jest osłabienie negatywnych skutków złych albo ograniczonych rozwiązań nie wszystkich języków i mechanizmów (na przykład C++ albo mechanizmów relacyjnych); w wielu sytuacjach stałyby się one niepotrzebne, gdyby te języki albo mechanizmy były lepiej zaprojektowane.http://c2.com/ppr/index.htmlhttp://g.oswego.edu/dl/acs/acs/acs.htmlhttp://g.oswego.edu/dl/ca/ca/ca.htmlhttp://hillside.net/patterns/patterns.htmlhttp://st-www.cs.uiuc.edu/users/johnsonhttp://st-www.cs.uiuc.edu/users/patterns/http://st-www.cs.uiuc.edu/users/patterns/patterns.htmlhttp://www.enteract.com/~bradapp/docs/patterns-intro.htmlhttp://www.planet.net/bwalker/oo.htmlhttp://www.research.att.com/orgs/ssr/people/cope.

Czym jest Projektowy Wzorzec znaczenie w Słownik definicji W .