WYSTĄPIENIE co to jest

Definicja instance co to znaczy. Słownik Odmiennie przedmiot; termin wystąpienie podkreśla związek.

wystąpienie co to jest

Czy przydatne?

Definicja wystąpienie

Definicja z ang. occurrence, z niem. Auftreten.

Znaczenie z ang. instance w informatyce:

Co to znaczy WYSTĄPIENIE: Odmiennie przedmiot; termin "wystąpienie" podkreśla związek obiektu z jego klasą. Można mówić o bezpośrednich wystąpieniach klasy, a więc obiektach powiązanych z daną klasą bez pośrednictwa innych klas, i o pośrednich wystąpieniach klasy, jest to wszystkich obiektach, które w jakikolwiek sposób korzystają z definicji umieszczonych w tej klasie (tego rodzaju wystąpienie jest także określane jako "członek"). Terminu "wystąpienie" używa się również w innych kontekstach, gdzie ważne jest podkreślenie związku pewnego konkretnego bytu z jego pojęciem, typem albo deklaracją. Zwłaszcza, wystąpieniem związku (relationship) albo asocjacji (association) jest konkretne powiązanie (link), wystąpieniem przypadku użycia jest konkretna interakcja użytkownika z systemem, wystąpienie procesu jest pewien jego konkretny przebieg, podobnie dla wystąpienia przepływu prac, i tak dalej Regularnie spotykanym synonimem terminu wystąpienie jest instancja (kalka terminu angielskiego).

Czym jest Wystąpienie znaczenie w Słownik definicji W .