WYJĄTEK co to jest

Definicja exception co to znaczy. Słownik Szczególny byt programistyczny powodujący przerwanie albo.

wyjątek co to jest

Czy przydatne?

Definicja wyjątek

Definicja z ang. exception, z niem. Ausnahme.

Znaczenie z ang. exception w informatyce:

Co to znaczy WYJĄTEK: Szczególny byt programistyczny powodujący przerwanie albo zawieszenie normalnej nitki sterowania programu i przejście do specjalnego fragmentu programu zajmującego się obsługą tego wyjątku. Przejście do obsługi wyjątku znaczy "boczne" wyjście z wielu obecnie zbudowanych zakresów (scopes). Wyjątki mogą mieć charakter sprzętowy (na przykład nastąpiło dzielenie poprzez zero) albo programowy (na przykład użytkownik nacisnął klawisz Esc). Wyjątki pozwalają na lepszą strukturalizację programów, bo programista po zadeklarowaniu wyjątku jest zwolniony z konieczności pisania wielu warunków ("strażników"), których celem jest (przeważnie) reakcja na błąd w programie. Wyjątki są również traktowane jako rodzaj albo przeciwieństwo zdarzenia (event), które są fundamentem atrakcyjnego paradygmatu programowania zwanego programowaniem sterowanym zdarzeniami (event-driven programming).

Czym jest Wyjątek znaczenie w Słownik definicji W .