WSPÓŁDZIAŁANIE co to jest

Definicja interoperability co to znaczy. Słownik Tematyka badawcza i praktyczna zajmująca się.

współdziałanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja współdziałanie

Definicja z ang. cooperation, z niem. Zusammenarbeit.

Znaczenie z ang. interoperability w informatyce:

Co to znaczy WSPÓŁDZIAŁANIE: Tematyka badawcza i praktyczna zajmująca się umożliwieniem współpracy niezależnie zbudowanych (heterogenicznych) mechanizmów, szczególnie w sieciach komputerowych. Spośród wielkiej liczby aspektów związanych z tym definicją można wyróżnić następujące:Budowa otwartych mechanizmów operacyjnych, pozwalających na współdziałanie w ramach wielu platform sprzętowych; podtrzymywanie poprzez te mechanizmy odległego wołania procedur (remote procedure calls, RPC) i dynamicznego konsolidowania procedur (zobacz: standardy i mechanizmy operacyjne OSF DCE, ANSAWARE, OMG CORBA, etc.)Adaptacja/zastosowanie starszego oprogramowania poprzez nowsze mechanizmy, a więc tak zwany wykorzystania spadkowe (legacy applications).Budowa wspólnego obrazu danych (wizji danych), i wspólnego języka dostępu do danych i manipulacji danymi dla heterogenicznego zbioru baz danych.Dostęp do "obcych" baz danych z danego mechanizmu kierowania bazą danych. Ten aspekt jest znany pod definicją pomostów (gateways).Automatyczna translacja programów napisanych w języku pytań albo programowania A, na język pytań albo programowania B.Opracowanie różnorodnych standardów, których celem jest przenaszalność (portability) oprogramowania, albo przynajmniej zgodność koncepcji, stylu, składni i pragmatyki. Przykładami są: SQL, standardy ODMG, ODBC, JDBC, COM, i tak dalejprzeciwieństwo: interoperacyjność.

Czym jest Współdziałanie znaczenie w Słownik definicji W .