WSKAŹNIK co to jest

Definicja pointer co to znaczy. Słownik Identyfikator obiektu, adres dyskowy, adres w pamięci.

wskaźnik co to jest

Czy przydatne?

Definicja wskaźnik

Definicja z ang. indicator, z niem. Verhältnis.

Znaczenie z ang. pointer w informatyce:

Co to znaczy WSKAŹNIK: Identyfikator obiektu, adres dyskowy, adres w pamięci operacyjnej albo inny jednoznaczny identyfikator danej, który jest stosowany poprzez programistę tak jak wartość, na przykład zapamiętywany jako wartość zmiennej albo atrybutu. Parametry są fundamentalnym metodą implementacji powiązań asocjacyjnych między przedmiotami. Parametry zaimplementowane w C/C++ są powodem złej sławy tego definicje, raczej dlatego, iż prowadzą do fizycznych adresów pamięci, a nie do danych albo obiektów (w sposób logiczny). Przez tę własność i na skutek zbyt sporych możliwości dostarczanych dla programisty (tak zwany arytmetyka wyznaczników), parametry mogą być źródłem poważnych błędów. Wskutek tego historycznego dziedzictwa w nowszych propozycjach (na przykład w Java) termin "parametr" zastąpiono terminem "referencja". W przeciwieństwie od parametru, referencja prowadzi nie do adresu w pamięci, ale do danej albo obiektu.parametry (albo referencje) były tępione poprzez propagatorów modelu relacyjnego, gdyż nie pasowały do koncepcji ideologicznej bazującej na pojęciu stosunku. W obiektowych bazach danych parametry/referencje wróciły z powrotem do łask, gdyż są one optymalną techniką implementacji koncepcyjnych powiązań między przedmiotami, i sprzyjają wydajności i konceptualizacji programów. Parametry i referencje spotykają się także z niechęcią teoretyków, którym nie pasują do koncepcji takich jak programowanie w logice, dedukcyjne bazy danych albo schemat funkcjonalny (oparty na przykład na rachunku lambda). Pewne problemy ze parametrami/referencjami powstają także w razie obiektów rozproszonych w sieci komputerowej. Synonimy: odsyłacz, pointer.

Czym jest Wskaźnik znaczenie w Słownik definicji W .