WOŁANIE POPRZEZ NAZWĘ co to

Definicja call-by-name co to znaczy. Słownik Metoda przekazywania parametrów (po raz pierwszy.

wołanie poprzez nazwę co to jest

Czy przydatne?

Definicja wołanie poprzez nazwę

Definicja z ang. calling by name, z niem. mit Namen anrufen.

Znaczenie z ang. call-by-name w informatyce:

Co to znaczy WOŁANIE POPRZEZ NAZWĘ: Metoda przekazywania parametrów (po raz pierwszy zastosowana w języku Algol 60) polegająca na tym, iż wyznacznika nie oblicza się w chwili wołania sposoby/procedury, lecz przekazuje się go w formie kodu (tekstu) wyrażenia będącego wyznacznikiem aktualnym. Tekst ten zastępuje wszystkie wystąpienia wyznacznika formalnego w ciele sposoby/procedury (wyznacznik jest traktowany jak "makro"). Specyfiką tej techniki to jest, iż środowisko, gdzie taki wyznacznik jest ewaluowany, jest środowiskiem wywołania tej sposoby/procedury, a nie jej środowiskiem lokalnym (co jest niezbędne z semantycznego punktu widzenia); to jest zazwyczaj implementowane przez przekazanie parametru do kodu/tekstu będącego wyznacznikiem aktualnym. Metoda jest semantycznie "brudna", bo może powodować skutek, gdzie obliczane wartości wyznacznika w poszczególnych miejscach ciała sposoby/procedury nie są identyczne z racji na to, iż wewnątrz ciała sposoby mógł ulec zmianie stan, opierając się na którego obliczany jest wyznacznik. Metoda ta jest powszechnie użytkowana w razie parametrów makr. Może ona mieć także znaczenie dla technik optymalizacyjnych (zwłaszcza, optymalizacji pytań) opartych na przepisywaniu (rewriting).

Czym jest Nazwę Poprzez Wołanie znaczenie w Słownik definicji W .