WŁASNOŚĆ DOMKNIĘTOŚCI co to

Definicja closure property co to znaczy. Słownik W modelu relacyjnym to jest własność algebry.

własność domkniętości co to jest

Czy przydatne?

Definicja własność domkniętości

Definicja z ang. property of closeness, z niem. Eigenschaft der Nähe.

Znaczenie z ang. closure property w informatyce:

Co to znaczy WŁASNOŚĆ DOMKNIĘTOŚCI: W modelu relacyjnym to jest własność algebry stosunku albo języka pytań mówiąca o tym, iż argumentami wyrażeń algebraicznych albo pytań są stosunki i ich rezultatem są również stosunki. Zdaniem nie wszystkich autorów, ta własność umożliwia dowolne zagnieżdżanie pytań. Własność domkniętości jest również uważana za pożądaną cechę dla obiektowych języków pytań, nie mniej jednak zarówno argumentami jak i rezultatem pytań powinny być obiekty (kolekcje obiektów). Niestety, zarówno definicja domkniętości, jak i sposób rozumowania jego propagatorów, są oparte na formalnym nieporozumieniu, z kilku powodów:Własność domkniętości nie obowiązuje w pełni dla relacyjnych języków pytań, bo semantyczne własności zapamiętanych stosunku są różne od semantycznych własności stosunku wygenerowanych poprzez pytanie (na przykład zapamiętana stosunek musi mieć nazwę i nazwy dla wszystkich atrybutów, zaś wyprodukowana w zasadzie może; zapamiętaną relację można aktualizować, zaś wyprodukowanej nie można);Relacyjne języki pytań włączają do nich byty nie będące relacjami, (na przykład stałe, zmienne programistyczne, warunki, wołania funkcji) i mogą wygenerować byt nie będący relacją (na przykład pojedynczą liczbę);Własność domkniętości nie jest niezbędnym warunkiem do zagnieżdżania pytań, na przykład wyrażenia języka programowania, które można dowolnie zagnieżdżać, operują na zmiennych programistycznych, funkcjach i wartościach, lecz mogą zwrócić tylko wartości (nie zwracają zmiennych i funkcji).Formalistyczne przeniesienie własności domkniętości na grunt obiektowych języków pytań rodzi dyskusje, czy pytanie ma zwracać "istniejące obiekty" (co bardzo ograniczyłoby moc języka pytań), czy także ma tworzyć nowe obiekty z nowymi niepowtarzalnymi identyfikatorami (co rodzi problemy zarówno koncepcyjne, jak i implementacyjne). Uniknięcie tych pseudoproblemów jest bardzo łatwe: wystarczy zrezygnować z podanej wyżej własności domkniętości i przyjąć inną: mianowicie, iż nazwy występujące w zapytaniu zawsze zwracają referencje do obiektów, zaś dowolne pytanie zwraca pewną strukturę zbudowaną z referencji, nazw i wartości - nigdy nie zwraca obiektów. Te założenia pozwalają na zbudowanie poprawnej semantyki obiektowego języka pytań umożliwiającego dowolne zagnieżdżanie pytań. Podsumowując, podejścia do semantyki języków pytań oparte o własność domkniętości są naiwne, są pseudokoncepcjami nie oddającymi istoty problemu. Dodać należy, iż przewarzająca część formalnych podejść do obiektowych języków pytań (F-logika, rachunek monoidów, algebry obiektowe) - poza podejściem stosowym (stack-based approach) - przyjmuje mniej albo bardziej explicite własność domkniętości. To jest wystarczający przyczyna, by te podejścia były nieadekwatne do opisu semantyki rzeczywistych języków pytań takich jak OQL.

Czym jest Domkniętości Własność znaczenie w Słownik definicji W .