WIĘZY INTEGRALNOŚCI co to jest

Definicja integrity constraints co to znaczy. Słownik Warunki, które muszą spełniać dane zawarte w.

więzy integralności co to jest

Czy przydatne?

Definicja więzy integralności

Definicja z ang. integrity bonds, z niem. Integrität Bindungen.

Znaczenie z ang. integrity constraints w informatyce:

Co to znaczy WIĘZY INTEGRALNOŚCI: Warunki, które muszą spełniać dane zawarte w bazie danych. Warunki te mogą być dwojakiego rodzaju: statyczne, wykluczające niedopuszczalne wystąpienia bazy danych (na przykład "wiek ojca musi być większy od wieku syna") i dynamiczne, przeciwdziałające niedopuszczalnym zmianom zawartości bazy danych (na przykład "zarobek nie może się zmniejszyć"). Istotną klasą więzów integralności w relacyjnych bazach danych są zależności funkcyjne (functional dependencies) i integralność odwołań (referential integrity). Więzy integralności są zazwyczaj implementowane w formie czynnych reguł. Przeciwieństwo: ograniczenia integralnościowe.

Czym jest Integralności Więzy znaczenie w Słownik definicji W .