Co to jest Referencyjny Typ
Type Reference co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ referencyjny

Znaczenie z ang. reference type

Co to jest: Typ, którego wartościami są referencje do obiektów, krotek, itd. W SQL3 wartość typu referencyjnego może być zapamiętana w tablicy i następnie użyta jako bezpośrednia referencja (wskaźnik) do krotki (wiersza) w innej tablicy. W efekcie możliwe jest tworzenie powiązań pomiędzy obiektami, tak jak w modelach obiektowych. Zwrócimy uwagę, że w wielu językach i systemach (np. w standardzie ODMG) utożsamia się typ obiektu z typem referencji do obiektu, co z jednej strony daje pewne uproszczenie języka, zaś z drugiej strony prowadzi do niejednoznaczności semantycznych.

Pozostałe definicje do Referencyjny Typ na literę Słownik definicji na T .