TYP REFERENCYJNY co to jest
referencyjny co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ referencyjny

Definicja z ang. reference type, z niem. Referenztyp.

Znaczenie z ang. reference type w informatyce:

Co to znaczy TYP REFERENCYJNY: Typ, którego wartościami są referencje do obiektów, krotek, i tak dalej W SQL3 wartość typu referencyjnego może być zapamiętana w tablicy i w dalszym ciągu użyta jako bezpośrednia referencja (parametr) do krotki (wiersza) w innej tablicy. W skutku możliwe jest tworzenie powiązań między przedmiotami, tak jak w modelach obiektowych. Zwrócimy uwagę, iż w wielu językach i systemach (na przykład w standardzie ODMG) utożsamia się typ obiektu z typem referencji do obiektu, co z jednej strony daje pewne uproszczenie języka, zaś z drugiej strony prowadzi do niejednoznaczności semantycznych.

Czym jest Referencyjny Typ znaczenie w Słownik definicji T .