TYP KONSTRUOWANY co to jest
konstruowany co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ konstruowany

Definicja z ang. type constructed, z niem. Typ konstruiert.

Znaczenie z ang. constructed type w informatyce:

Co to znaczy TYP KONSTRUOWANY: W standardzie OMG CORBA, konstruktor typów struct, union i enum, pozwalający na konstruowanie bardziej złożonych wyrażeń typologicznych z wyrażeń prostszych.

Czym jest Konstruowany Typ znaczenie w Słownik definicji T .