TYP co to jest

Definicja type co to znaczy. Słownik Specyfikacja rodzaju wartości, które może przybierać dany byt.

co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ

Definicja z ang. type, z niem. Typ.

Znaczenie z ang. type w informatyce:

Co to znaczy TYP: Specyfikacja rodzaju wartości, które może przybierać dany byt programistyczny (zmienna, przedmiot, wyznacznik); specyfikacja budowy obiektu; specyfikacja interfejsu procedury albo sposoby, i tak dalej Typ ogranicza budowę albo określa zewnętrzny interfejs bytów programu albo bazy danych i ogranicza kontekst, gdzie może on być użyty w tekście programu. Zasadniczym celem typów jest kontrola formalnej poprawności programów ("bezpieczeństwo typologiczne"). W językach z silnym typowaniem (strong typing), na przykład w językach Pascal i Modula-2, każdy deklarowany byt programistyczny musi być obowiązkowo zaopatrzony w deklarację typu. Przez tę deklarację programista wyraża własne oczekiwania co do roli tego bytu w programie. Te oczekiwania są w dalszym ciągu sprawdzane we wszystkich tych miejscach programu, gdzie występuje odwołanie do tego bytu. Na przykład określając typ zmiennej X jako integer programista określa, iż ta zmienna ma przechowywać wartości całkowite. Dlatego możliwe jest sprawdzenie, czy wszystkie odwołania do tej zmiennej w programie mają kontekst, w jakim może być użyta wartość całkowita. Typologiczna kontrola poprawności programów okazała się właściwością nadzwyczajnie efektywnie eliminującą błędy popełniane poprzez programistów. Typom przypisuje się również inne role, pośród nich ustalenie reprezentacji wartości wewnątrz pamięci komputera i wspomaganie modelowania pojęciowego.

Czym jest Typ znaczenie w Słownik definicji T .