Co to jest Typ
Type co to jest

Czy przydatne?

Definicja typ

Znaczenie z ang. type

Co to jest: Specyfikacja rodzaju wartości, które może przybierać dany byt programistyczny (zmienna, obiekt, parametr); specyfikacja budowy obiektu; specyfikacja interfejsu procedury lub metody, itd. Typ ogranicza budowę lub ustala zewnętrzny interfejs bytów programu lub bazy danych oraz ogranicza kontekst, w którym może on być użyty w tekście programu. Zasadniczym celem typów jest kontrola formalnej poprawności programów ("bezpieczeństwo typologiczne"). W językach z mocnym typowaniem (strong typing), np. w językach Pascal i Modula-2, każdy deklarowany byt programistyczny musi być obowiązkowo wyposażony w deklarację typu. Poprzez tę deklarację programista wyraża swoje oczekiwania co do roli tego bytu w programie. Te oczekiwania są następnie sprawdzane we wszystkich tych miejscach programu, gdzie występuje odwołanie do tego bytu. Np. określając typ zmiennej X jako integer programista ustala, że ta zmienna ma przechowywać wartości całkowite. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy wszystkie odwołania do tej zmiennej w programie mają kontekst, w jakim może być użyta wartość całkowita. Typologiczna kontrola poprawności programów okazała się cechą niezwykle skutecznie eliminującą błędy popełniane przez programistów. Typom przypisuje się także inne role, wśród nich określenie reprezentacji wartości wewnątrz pamięci komputera oraz wspomaganie modelowania pojęciowego.

Pozostałe definicje do Typ na literę Słownik definicji na T .