Co to jest Tożsamość
Identity co to jest

Czy przydatne?

Definicja tożsamość

Znaczenie z ang. identity

Co to jest: Tożsamość obiektu oznacza, że obiekt istnieje i jest odróżnialny od innych obiektów niezależnie od jego aktualnego stanu (wartości atrybutów), który może się zmieniać. Obiektowość nie zakłada konieczności określenia takiego atrybutu obiektu (lub kombinacji atrybutów), który identyfikuje go w sposób unikalny (czyli tzw. "klucza głównego" (primary key), znanego z relacyjnego modelu danych. Tożsamość obiektu jest kategorią filozoficzną, która nie jest wiązana z jakimkolwiek zestawem atrybutów obiektu lub jego aktualnym stanem. Możliwe są dwa różne obiekty o identycznych wartościach atrybutów. Praktycznie, tożsamość oznacza istnienie unikalnego wewnętrznego (nic nie mówiącego dla użytkownika) identyfikatora obiektu, który nie ulega zmianie podczas życia obiektu. Tożsamość obiektu jest niezależna od jego lokacji w świecie rzeczywistym lub w przestrzeni adresowej komputera. Czasami to założenie kłóci się z innymi własnościami, np. z koniecznością jednoczesnego pamiętania wielu wersji czasowych tego samego obiektu lub z wymaganiami dotyczącymi wydajności. Patrz też: mrówka.

Pozostałe definicje do Tożsamość na literę Słownik definicji na T .