TEORETYK co to jest
teoretyk co to jest

Czy przydatne?

Definicja teoretyk

Definicja z ang. theorist, z niem. Theoretiker.

Znaczenie z ang. theoretician w informatyce:

Co to znaczy TEORETYK: Ustalenie osoby budującej zmatematyzowane teorie, zwłaszcza teorie dotyczące obiektowości. W informatyce to jest ostatnio ustalenie pejoratywne (zobacz: pseudoteoria, teoretyczny terrorysta, teoretyczny masochista) oznaczające osobę pozbawioną właściwych kompetencji w dziedzinie informatyki rzeczywistej, budującą scholastyczne, nikomu niepotrzebne pseudoteorie, których jedynym autentycznym celem są kariery naukowe (doktorat, habilitacja, profesura, kolejny artykuł na kolejną konferencję). Aktualny wizerunek teoretyka jest konsekwencją ignorowania poprzez nie wszystkie osoby ze środowiska akademickiego osiągnięć informatyki rzeczywistej, i w miejsce tego, generowanie koncepcji teoretycznych, których naukowy i intelektualny potencjał jest podważalny, zaś wpływ na obecną i przyszłą informatyczną rzeczywistość jest pomijalny. Rodzi to wielkie utraty potencjału intelektualnego, szczególnie groźne dla państw biedniejszych, takich jak Polska. Angażowania się części kadry naukowej w postęp pseudoteorii rodzi także spore frustracje, także pośród samych teoretyków. Można ich uważać za ofiary wieloletniego mitu "matematycznych podstaw informatyki", który sami stworzyli. Frustracje te mają niekiedy skutek pozytywny; odpowiednikiem jest D. Knuth, teoretyczny gigant, który zyskał także sławę jako artysta mechanizmu TEX, czy także F. Bancilhon, wybitny teoretyk, który w pewnym momencie zarzucił teorie na rzecz powstania pionierskiego obiektowego mechanizmu kierowania bazą danych O2.W pozytywnym sensie (który należałoby w informatyce przywrócić) teoretyk jest osobą budującą użyteczne teorie opierając się na długoletnich doświadczeń praktycznych, analizy i syntezy wielu pojęć, języków, mechanizmów, metod o bezpośrednim znaczeniu praktycznym. Utrwalony aktualnie podział na "teoretyków" (a więc tych, którzy nie posiadają kompetencji praktycznych i używają matematyki dla produkcji scholastycznych, bezużytecznych tworów) i "praktyków" (a więc tych, którzy nie używają matematyki, lecz są kompetentni i produkują twory użyteczne) należy odrzucić jako omyłkowy i szkodliwy.

Czym jest Teoretyk znaczenie w Słownik definicji T .