Co to jest Teoretyk
Theoretician co to jest

Czy przydatne?

Definicja teoretyk

Znaczenie z ang. theoretician

Co to jest: Określenie osoby budującej zmatematyzowane teorie, w szczególności teorie dotyczące obiektowości. W informatyce jest to ostatnio określenie pejoratywne (patrz: pseudoteoria, teoretyczny terrorysta, teoretyczny masochista) oznaczające osobę pozbawioną właściwych kompetencji w zakresie informatyki rzeczywistej, budującą scholastyczne, nikomu niepotrzebne pseudoteorie, których jedynym autentycznym celem są kariery naukowe (doktorat, habilitacja, profesura, następny artykuł na następną konferencję). Obecny wizerunek teoretyka jest konsekwencją ignorowania przez niektóre osoby ze środowiska akademickiego osiągnięć informatyki rzeczywistej, i w miejsce tego, generowanie koncepcji teoretycznych, których naukowy i intelektualny potencjał jest podważalny, zaś wpływ na obecną i przyszłą informatyczną rzeczywistość jest pomijalny. Rodzi to ogromne straty potencjału intelektualnego, szczególnie groźne dla krajów biedniejszych, takich jak Polska. Angażowania się części kadry naukowej w rozwój pseudoteorii rodzi też duże frustracje, również wśród samych teoretyków. Można ich uważać za ofiary wieloletniego mitu "matematycznych podstaw informatyki", który sami stworzyli. Frustracje te mają niekiedy skutek pozytywny; przykładem jest D. Knuth, teoretyczny gigant, który zdobył również sławę jako twórca systemu TEX, czy też F. Bancilhon, znakomity teoretyk, który w pewnym momencie zarzucił teorie na rzecz stworzenia pionierskiego obiektowego systemu zarządzania bazą danych O2.W pozytywnym sensie (który należałoby w informatyce przywrócić) teoretyk jest osobą budującą użyteczne teorie na podstawie wieloletnich doświadczeń praktycznych, analizy i syntezy wielu pojęć, języków, systemów, metod o bezpośrednim znaczeniu praktycznym. Utrwalony obecnie podział na "teoretyków" (czyli tych, którzy nie posiadają kompetencji praktycznych i używają matematyki dla produkcji scholastycznych, bezużytecznych tworów) i "praktyków" (czyli tych, którzy nie używają matematyki, ale są kompetentni i produkują twory użyteczne) należy odrzucić jako błędny i szkodliwy.

Pozostałe definicje do Teoretyk na literę Słownik definicji na T .