Co to jest Rozszerzalność
Extensibility co to jest

Czy przydatne?

Definicja rozszerzalność

Znaczenie z ang. extensibility

Co to jest: W szerszym znaczeniu, pewna ilościowa lub jakościowa miara określająca łatwość, z jaką dany system lub język można rozszerzyć o nowe funkcje. W węższym znaczeniu zwykle chodzi o możliwość definiowania i nazywania (przez projektanta lub programistę) nowych klas i/lub typów na podstawie klas/typów wbudowanych w system oraz klas/typów już zdefiniowanych i nazwanych.

Pozostałe definicje do Rozszerzalność na literę Słownik definicji na R .