ROZPROSZONY SYSTEM OBIEKTOWY

Definicja distributed object system co to znaczy. Słownik Mechanizm zapewniający geograficzne.

rozproszony system obiektowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja rozproszony system obiektowy

Definicja z ang. distributed object system, z niem. verteiltes Objektsystem.

Znaczenie z ang. distributed object system w informatyce:

Co to znaczy ROZPROSZONY SYSTEM OBIEKTOWY: Mechanizm zapewniający geograficzne rozproszenie obiektów i własność przezroczystości (transparency); jest to programista działający w systemie rozproszonym może zajmować się nawiązywaniem połączeń i protokołami transmisji obiektów. (W tym sensie, aplikację zapewniającą dostęp do odległych obiektów przy użyciu szczególnych komend albo interfejsów kwalifikuje się jako bardzo uproszczone rozproszenie.) Rozproszone mechanizmy obiektowe są obiektem szeregu standardów i produktów określanych jako oprogramowanie pośredniczące (middleware); odpowiednikiem są pakiety ORB zbudowane wg standardu CORBA, COM, OpenDoc, OSF DCE, RMI, JavaBeans. Odrębnym tematem są obiektowe rozproszone bazy danych. W relacyjnych bazach danych temat ten zaowocował w różnorodne rozwiązania, między innymi pomosty (gateways) do obcych mechanizmów, swoje protokoły/pakiety dostępu do odległych baz danych (zazwyczaj oparte o RPC), replikacje, przetwarzanie pytań w rozproszonych bazach danych, protokoły przetwarzania transakcji w systemach rozproszonych takie jak 2PC, architektura klient/serwer i inne. Należy zwrócić uwagę, iż temat rozproszenia powiązany z tematem współdziałania (interoperability) był podejmowany poprzez sporo środowisk akademickich i przemysłowych, lecz (pomimo setek publikacji) jest dość trudno określić jednoznaczne wyniki tej aktywności (poza dość zgrubnymi hasłami takimi jak "federacyjna baza danych", "globalny model", "integracja schematów", i tym podobne). Rynek zdominowały różnorodne rozwiązania ad hoc, niekompatybilne, regularnie obarczone ważnymi wadami. Powodem jest najprawdopodobniej to, iż problem jest bardzo trudny, uwikłany w sporo szczegółów związanych z wydajnością, niezawodnością, bezpieczeństwem, implementacją i infrastrukturą rozproszonych mechanizmów. Przez to temat nie poddaje się generalizacjom, spekulacjom, czy teoriom. Temat rozproszonych obiektowych baz danych jest podejmowany poprzez sporo grup akademickich i przemysłowych, lecz jak dotąd, dość trudno stwierdzić, iż prace te zaowocowały konkretnymi systemami albo rozwiązaniami na rynku. Pakiety albo standardy takie jak CORBA albo DCOM są ulokowane (z koncepcyjnego punktu widzenia) blisko poziomu mechanizmu operacyjnego. Mogą więc stanowić bazę techniczną dla rozproszonych baz danych, lecz nie są w stanie rozwiązać problemów koncepcyjnych, takich jak na przykład federacyjność i autonomia, aktualizowalne perspektywy (wirtualne schematy), optymalizacja rozproszonych pytań, czy także przetwarzanie replikacji. Wydaje się, iż obiektowe bazy danych będą jeszcze jakiś czas dojrzewać do powyższych tematów.

Czym jest rozproszony system obiektowy znaczenie w Słownik definicji R .