Co to jest Obiektowy System
System Object Dtributed co to jest

Czy przydatne?

Definicja rozproszony system obiektowy

Znaczenie z ang. distributed object system

Co to jest: System zapewniający geograficzne rozproszenie obiektów oraz własność przezroczystości (transparency); tj. programista działający w systemie rozproszonym nie musi zajmować się nawiązywaniem połączeń i protokołami transmisji obiektów. (W tym sensie, aplikację zapewniającą dostęp do odległych obiektów przy pomocy specjalnych komend lub interfejsów kwalifikuje się jako bardzo uproszczone rozproszenie.) Rozproszone systemy obiektowe są przedmiotem szeregu standardów i produktów określanych jako oprogramowanie pośredniczące (middleware); przykładem są pakiety ORB zbudowane wg standardu CORBA, COM, OpenDoc, OSF DCE, RMI, JavaBeans. Odrębnym tematem są obiektowe rozproszone bazy danych. W relacyjnych bazach danych temat ten zaowocował w różnorodne rozwiązania, m.in. pomosty (gateways) do obcych systemów, własne protokoły/pakiety dostępu do odległych baz danych (zwykle oparte o RPC), replikacje, przetwarzanie zapytań w rozproszonych bazach danych, protokoły przetwarzania transakcji w systemach rozproszonych takie jak 2PC, architektura klient/serwer i inne. Należy zwrócić uwagę, że temat rozproszenia powiązany z tematem współdziałania (interoperability) był podejmowany przez wiele środowisk akademickich i przemysłowych, ale (pomimo setek publikacji) jest dość trudno określić jednoznaczne rezultaty tej aktywności (poza dość zgrubnymi hasłami takimi jak "federacyjna baza danych", "globalny schemat", "integracja schematów", itp.). Rynek zdominowały różnorodne rozwiązania ad hoc, niekompatybilne, często obarczone istotnymi wadami. Przyczyną jest prawdopodobnie to, że problem jest bardzo trudny, uwikłany w wiele szczegółów związanych z wydajnością, niezawodnością, bezpieczeństwem, implementacją i infrastrukturą rozproszonych systemów. Poprzez to temat nie poddaje się generalizacjom, spekulacjom, czy teoriom. Temat rozproszonych obiektowych baz danych jest podejmowany przez wiele grup akademickich i przemysłowych, ale jak dotąd, dość trudno stwierdzić, że prace te zaowocowały konkretnymi systemami lub rozwiązaniami na rynku. Pakiety lub standardy takie jak CORBA lub DCOM są ulokowane (z koncepcyjnego punktu widzenia) blisko poziomu systemu operacyjnego. Mogą więc stanowić bazę techniczną dla rozproszonych baz danych, ale nie są w stanie rozwiązać problemów koncepcyjnych, takich jak np. federacyjność i autonomia, aktualizowalne perspektywy (wirtualne schematy), optymalizacja rozproszonych zapytań, czy też przetwarzanie replikacji. Wydaje się, że obiektowe bazy danych będą jeszcze jakiś czas dojrzewać do powyższych tematów.

Pozostałe definicje do Obiektowy System Rozproszony na literę Słownik definicji na R .