Co to jest Danych Baza
Database Dtributed co to jest

Czy przydatne?

Definicja rozproszona baza danych

Znaczenie z ang. distributed database

Co to jest: Baza danych, która jest rozproszona geograficznie, ale opisywana przez pewien globalny schemat (zwany niekiedy schematem federacyjnym). Istotą rozproszonej bazy danych (w odróżnieniu od dostępu do odległych zasobów, np. poprzez ODBC lub JDBC) jest jednorodność jej organizacji i przezroczystość rozproszenia. Programista programujący aplikację działającą na rozproszonej bazie danych postępuje tak, jak gdyby baza danych była scentralizowana. Rozproszone bazy danych implikują trudne problemy, m.in. związane z przetwarzaniem i optymalizacją rozproszonych zapytań, optymalizacją obciążenia sieci, uzyskaniem wysokiej niezawodności przetwarzania transakcji w sytuacji zawodnej sieci (patrz np. protokół 2PC) i technologią przetwarzania replikacji (kopii danych).http://www2.hawaii.edu/~ramesh/ics691.html.

Pozostałe definicje do Danych Baza Rozproszona na literę Słownik definicji na R .