Co to jest Relewancja
Relevance co to jest

Czy przydatne?

Definicja relewancja

Znaczenie z ang. relevance

Co to jest: Pewna ilościowa lub jakościowa miara określająca precyzję lub odpowiedniość wyniku wyszukiwania, tj. w jakim stopniu rezultat wyszukiwania (tekstów, pozycji bibliograficznych, stron WWW, obiektów, grafiki) odpowiada intencji użytkownika wyrażonej w zapytaniu. Relewancja zależy od precyzji języka zapytań, od naturalności użycia jego konstrukcji dla użytkowników, od metody i jakości opisu (indeksowania) obiektów będących przedmiotem wyszukiwania, oraz od algorytmów ustalających odpowiedniość danego obiektu do danego zapytania. Terminów relewantny/nierelewantny używa się także potocznie jako synonimów odpowiedni/nieodpowiedni dla danej sprawy, problemu, zagadnienia, itp.

Pozostałe definicje do Relewancja na literę Słownik definicji na R .