RELACYJNA BAZA DANYCH co to
relacyjna baza danych co to jest

Czy przydatne?

Definicja relacyjna baza danych

Definicja z ang. relational database, z niem. relationale Datenbank.

Znaczenie z ang. relational database w informatyce:

Co to znaczy RELACYJNA BAZA DANYCH: Baza danych zorganizowana wg informatycznej ideologii określanej jako "relacyjny schemat baz danych". Ideologię tę zaproponował E.F.Codd w 1970 r., zaś nieco potem sformułował jej założenia w formie tak zwany 12 reguły "prawdziwego mechanizmu relacyjnego". Przewarzająca część tych reguł jest rozsądna i ustala zasady budowy mechanizmów kierowania bazą danych, które powinny obowiązywać nie tylko dla mechanizmów relacyjnych; na przykład reguła 3 zwracająca uwagę na konieczność systematycznego traktowania wartości zerowych, albo reguła 8 żądająca niezależności programistycznych interfejsów od fizycznej organizacji danych. Nie wszystkie reguły (na przykład reguła 0) stanowią manifestację myślenia życzeniowego, gdzie zapomina się o fakcie, iż środki operacyjne i abstrakcje programistyczne wynalezione poprzez artystów modelu relacyjnego (na przykład algebra stosunku albo SQL) nie są wystarczająco uniwersalne, by sprostać wymaganiom wielu zastosowań baz danych. W praktycznych implementacjach założenia te są regularnie modyfikowane albo ignorowane. Przez wzgląd na tym "prawdziwego mechanizmu relacyjnego" nie ma i chyba już nie będzie. Współczesne relacyjne bazy danych łączy kilka cech. Jedną z nich jest logiczna organizacja bazy danych, która jest widziana jako zestaw nazwanych prostokątnych tablic o nieograniczonej liczbie wierszy i o określonej liczbie nazwanych kolumn. Wartości zapisane w takich tablicach są atomowe (niepodzielne) i nie są odsyłaczami do lokacji maszynowych (adresów w pamięci, adresów dyskowych, i tym podobne) albo wewnętrznych identyfikatorów wierszy (krotek) tych tablic. Drugą właściwością jest dostęp do danych przez język pytań wysokiego poziomu, zazwyczaj SQL albo jego mutację. Trzecią właściwością jest katalog danych, zorganizowany także w formie tablic i popularny z języka wysokiego poziomu. Pozostałe cechy mechanizmów określanych jako "relacyjne" - wielodostęp, perspektywy, języki 4GL, etc. - są silnie zróżnicowane.

Czym jest Danych Baza Relacyjna znaczenie w Słownik definicji R .