Co to jest Danych Baza
Database Relational co to jest

Czy przydatne?

Definicja relacyjna baza danych

Znaczenie z ang. relational database

Co to jest: Baza danych zorganizowana według informatycznej ideologii określanej jako "relacyjny model baz danych". Ideologię tę zaproponował E.F.Codd w 1970 r., zaś nieco później sformułował jej założenia w postaci tzw. 12 reguły "prawdziwego systemu relacyjnego". Większość tych reguł jest rozsądna i określa zasady budowy systemów zarządzania bazą danych, które powinny obowiązywać nie tylko dla systemów relacyjnych; np. reguła 3 zwracająca uwagę na konieczność systematycznego traktowania wartości zerowych, lub reguła 8 żądająca niezależności programistycznych interfejsów od fizycznej organizacji danych. Niektóre reguły (np. reguła 0) stanowią manifestację myślenia życzeniowego, w którym zapomina się o fakcie, że środki operacyjne i abstrakcje programistyczne wynalezione przez twórców modelu relacyjnego (np. algebra relacji lub SQL) nie są wystarczająco uniwersalne, aby sprostać wymaganiom wielu zastosowań baz danych. W praktycznych implementacjach założenia te są często modyfikowane lub ignorowane. W związku z tym "prawdziwego systemu relacyjnego" nie ma i chyba już nie będzie. Współczesne relacyjne bazy danych łączy kilka cech. Jedną z nich jest logiczna organizacja bazy danych, która jest widziana jako zbiór nazwanych prostokątnych tablic o nieograniczonej liczbie wierszy i o określonej liczbie nazwanych kolumn. Wartości zapisane w tych tablicach są atomowe (niepodzielne) i nie są odsyłaczami do lokacji maszynowych (adresów w pamięci, adresów dyskowych, itp.) lub wewnętrznych identyfikatorów wierszy (krotek) tych tablic. Drugą cechą jest dostęp do danych poprzez język zapytań wysokiego poziomu, zwykle SQL lub jego mutację. Trzecią cechą jest katalog danych, zorganizowany również w postaci tablic i dostępny z języka wysokiego poziomu. Pozostałe cechy systemów określanych jako "relacyjne" - wielodostęp, perspektywy, języki 4GL, etc. - są silnie zróżnicowane.

Pozostałe definicje do Danych Baza Relacyjna na literę Słownik definicji na R .