Co to jest Relacja
Relation co to jest

Czy przydatne?

Definicja relacja

Znaczenie z ang. relation

Co to jest: Pojęcie matematyczne, definiowane jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego pewnych dziedzin (zbiorów). Relacja stała się podstawowym pojęciem relacyjnego modelu danych, jednakże w ramach tego modelu nabrała ona nieco innego znaczenia, równoważnego (nieskończonej) rodzinie tablic zawierających pewną liczbę nazwanych kolumn i nieograniczoną liczbę wierszy. Istotną własnością tej rodziny jest obecność klucza, tj. kolumny (kolumn), której (których) elementy w jednoznaczny sposób identyfikują wiersze tablicy. Ze względu na powyższą homonimię, wiele systemów odchodzi od stosowania terminu "relacja" na rzecz terminu "tablica". Pojęcie relacji jest mało precyzyjnym modelem struktur danych (tablic) implementowanych w relacyjnych bazach danych. Np. bazując na czystym pojęciu relacji nie można zdefiniować operatora złączenia naturalnego (natural join) ani też operatora złączenia zewnętrznego (outer join). SQL robi dalsze odstępstwa od tego pojęcia poprzez wprowadzenie możliwości wstawiania do tablic duplikatów krotek, poprzez możliwość sekwencyjnego uporządkowania krotek, grupowania, itd. Środki przetwarzania tablic muszą być znacznie mocniejsze od środków oferowanych przez typowe formalizmu matematyczne operujące na relacjach, takie jak algebra relacji lub rachunek relacyjny.

Pozostałe definicje do Relacja na literę Słownik definicji na R .