RELACJA co to jest

Definicja relation co to znaczy. Słownik Definicja matematyczne, definiowane jako podzbiór iloczynu.

relacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja relacja

Definicja z ang. relation, z niem. Geschichte.

Znaczenie z ang. relation w informatyce:

Co to znaczy RELACJA: Definicja matematyczne, definiowane jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego pewnych dziedzin (zbiorów). Stosunek stała się fundamentalnym definicją relacyjnego modelu danych, chociaż w ramach tego modelu nabrała ona nieco innego znaczenia, równoważnego (nieskończonej) rodzinie tablic zawierających pewną liczbę nazwanych kolumn i nieograniczoną liczbę wierszy. Ważną własnością tej rodziny jest obecność klucza, jest to kolumny (kolumn), której (których) przedmioty w jednoznaczny sposób identyfikują wiersze tablicy. Z racji na powyższą homonimię, sporo mechanizmów odchodzi od stosowania terminu "stosunek" na rzecz terminu "tablica". Definicja stosunku jest niewiele dokładnym modelem struktur danych (tablic) implementowanych w relacyjnych bazach danych. Na przykład bazując na czystym pojęciu stosunku nie można zdefiniować operatora złączenia naturalnego (natural join) ani także operatora złączenia zewnętrznego (outer join). SQL robi dalsze odstępstwa od tego definicje przez wprowadzenie możliwości wstawiania do tablic duplikatów krotek, przez sposobność sekwencyjnego uporządkowania krotek, grupowania, i tak dalej Środki przetwarzania tablic muszą być znacząco mocniejsze od środków oferowanych poprzez typowe formalizmu matematyczne operujące na stosunkach, takie jak algebra stosunku albo rachunek relacyjny.

Czym jest Relacja znaczenie w Słownik definicji R .