REFLEKSJA co to jest

Definicja reflection co to znaczy. Słownik Metoda programowania, gdzie programista pisze program.

refleksja co to jest

Czy przydatne?

Definicja refleksja

Definicja z ang. reflection, z niem. Reflexion.

Znaczenie z ang. reflection w informatyce:

Co to znaczy REFLEKSJA: Metoda programowania, gdzie programista pisze program generujący kod programu (w tym samym albo w innym języku), składając go ze stałych stringowych, danych, wejścia z klawiatury, metadanych zapamiętanych w pewnym repozytorium, i tak dalej Wygenerowany program (zazwyczaj w formie ciągu znaków) poddaje się kompilacji i wykonaniu w tym samym programie, który go utworzył. W językach interpretowanych program jest realizowany bezpośrednio po utworzeniu. Refleksja jest prostą i efektywną sposobem programowania generycznego (generic), o elastyczności i uniwersalności znacząco przekraczających poziom osiągalny przy użyciu mechanizmów z typami polimorficznymi. Równocześnie jest techniką dość prostą w implementacji i zastosowaniu. W najwyższym stopniu znanym (najwcześniejszym) językiem z refleksją jest Lisp. Pewien wariant refleksji został wykorzystany w dynamicznym SQL i w wielu interfejsach określanych jako języki czwartej generacji (4GL). Refleksja jest techniką programistyczną w standardzie CORBA, gdzie jest fundamentalnym środkiem programowania generycznego wykorzystującego DII (Dynamic Invocation Interface) i repozytorium interfejsów. Zaawansowane sposoby refleksji wymagają istnienia adekwatnie skonstruowanej metabazy, gdzie wszelakie wiadomości konieczne do składania programu z fragmentów (na przykład rodzaje, interfejsy, schematy) są przechowywane w odpowiedniej postaci, na przykład w formie ciągów znaków i są dobrze zestrukturalizowane. Wadami refleksji są: dość uciążliwe programowanie bardziej skomplikowanych zadań, przystosowanie do języków interpretowanych i późno wiązanych (na przykład jest nierealizowalna w C++), słabe możliwości w dziedzinie mocnej kontroli typów (co czyni ją techniką niebezpieczną). Istnieją koncepcje zdyscyplinowania refleksji tak, by była ona typologicznie bezpieczna; jak dotąd nie wyszły one poza fazę badawczą.

Czym jest Refleksja znaczenie w Słownik definicji R .