Co to jest Refleksja
Reflection co to jest

Czy przydatne?

Definicja refleksja

Znaczenie z ang. reflection

Co to jest: Technika programowania, w której programista pisze program generujący kod programu (w tym samym lub w innym języku), składając go ze stałych stringowych, danych, wejścia z klawiatury, metadanych zapamiętanych w pewnym repozytorium, itd. Wygenerowany program (zwykle w postaci ciągu znaków) poddaje się kompilacji i wykonaniu w tym samym programie, który go utworzył. W językach interpretowanych program jest wykonywany bezpośrednio po utworzeniu. Refleksja jest prostą i skuteczną metodą programowania generycznego (generic), o elastyczności i uniwersalności znacznie przekraczających poziom osiągalny przy pomocy systemów z typami polimorficznymi. Jednocześnie jest techniką dość prostą w implementacji i użyciu. Najbardziej znanym (najwcześniejszym) językiem z refleksją jest Lisp. Pewien wariant refleksji został wykorzystany w dynamicznym SQL oraz w wielu interfejsach określanych jako języki czwartej generacji (4GL). Refleksja jest techniką programistyczną w standardzie CORBA, gdzie jest podstawowym środkiem programowania generycznego wykorzystującego DII (Dynamic Invocation Interface) oraz repozytorium interfejsów. Zaawansowane metody refleksji wymagają istnienia odpowiednio skonstruowanej metabazy, gdzie wszelkie informacje niezbędne do składania programu z fragmentów (np. typy, interfejsy, schematy) są przechowywane w odpowiedniej postaci, np. w postaci ciągów znaków i są dobrze zestrukturalizowane. Wadami refleksji są: dość uciążliwe programowanie bardziej skomplikowanych zadań, przystosowanie do języków interpretowanych i późno wiązanych (np. jest nierealizowalna w C++), słabe możliwości w zakresie mocnej kontroli typów (co czyni ją techniką niebezpieczną). Istnieją koncepcje zdyscyplinowania refleksji tak, aby była ona typologicznie bezpieczna; jak dotąd nie wyszły one poza fazę badawczą.

Pozostałe definicje do Refleksja na literę Słownik definicji na R .