Co to jest Normalizacja
Normalization co to jest

Czy przydatne?

Definicja normalizacja

Znaczenie z ang. normalization

Co to jest: Proces przekształcania struktur danych prowadzący do uzyskania struktur relacyjnych (tzw. pierwszej formy normalnej, 1NF). Niekiedy pod normalizacją rozumie się także uzyskanie drugiej lub trzeciej formy normalnej (3NF). Proces normalizacji obejmuje:eliminację atrybutów powtarzalnych poprzez zastąpienie ich odrębnymi relacjami;"spłaszczanie" struktury danych poprzez eliminację atrybutów złożonych;zastąpienie związków (relationship) relacjami;ustalenie pierwotnych i obcych kluczy relacji, które reprezentują związki semantyczne;wyeliminowanie niepożądanych zależności (np. funkcyjnych) pomiędzy kolumnami relacji poprzez wprowadzenie nowych relacji.Normalizacja jest podstawowym zabiegiem przy przechodzeniu ze struktury pojęciowej encja-związek (lub struktury obiektowej) do struktury relacyjnej. Struktury znormalizowane posiadają wady (rozproszenie bytów semantycznych w krotkach wielu relacji, zbyt duża ilość relacji utrudniająca modelowanie pojęciowe, i inne), co stało się powodem powstania pojęcia "denormalizacji", mającej m.in. zastosowanie przy przechodzeniu od spadkowej (legacy) struktury relacyjnej do struktury obiektowej.

Pozostałe definicje do Normalizacja na literę Słownik definicji na N .