NORMALIZACJA co to jest
normalizacja co to jest

Czy przydatne?

Definicja normalizacja

Definicja z ang. normalization, z niem. Normalisierung.

Znaczenie z ang. normalization w informatyce:

Co to znaczy NORMALIZACJA: Mechanizm przekształcania struktur danych kierujący do uzyskania struktur relacyjnych (tak zwany pierwszej formy normalnej, 1NF). Niekiedy pod normalizacją rozumie się również uzyskanie drugiej albo trzeciej formy normalnej (3NF). Mechanizm normalizacji obejmuje:eliminację atrybutów powtarzalnych przez zastąpienie ich odrębnymi relacjami;"spłaszczanie" struktury danych przez eliminację atrybutów złożonych;zastąpienie związków (relationship) relacjami;określenie pierwotnych i obcych kluczy stosunku, które reprezentują związki semantyczne;wyeliminowanie niepożądanych zależności (na przykład funkcyjnych) między kolumnami stosunku przez wprowadzenie nowych stosunku.Normalizacja jest fundamentalnym zabiegiem przy przechodzeniu ze struktury pojęciowej encja-związek (albo struktury obiektowej) do struktury relacyjnej. Struktury znormalizowane posiadają wady (rozproszenie bytów semantycznych w krotkach wielu stosunku, zbyt spora liczba stosunku utrudniająca modelowanie pojęciowe, i inne), co stało się przyczyną stworzenia definicje "denormalizacji", mającej między innymi wykorzystanie przy przechodzeniu od spadkowej (legacy) struktury relacyjnej do struktury obiektowej.

Czym jest Normalizacja znaczenie w Słownik definicji N .