KOMPLETNOŚĆ RELACYJNA co to
kompletność relacyjna co to jest

Czy przydatne?

Definicja kompletność relacyjna

Definicja z ang. Completeness completeness, z niem. Vollständigkeit Vollständigkeit.

Znaczenie z ang. relational completeness w informatyce:

Co to znaczy KOMPLETNOŚĆ RELACYJNA: Wprowadzony poprzez E.F.Codda wzorzec uniwersalności języków pytań, oznaczający te możliwości, które daje algebra stosunku. Niegdyś mechanizmy miały problemy ze spełnieniem tego warunku, przez wzgląd na czym ten wzorzec miał znaczenie w rozwoju języków pytań. W istocie jednak relacyjna kompletność jest dowolnym (nie umotywowanym jakimkolwiek pragmatycznym kryterium) punktem na wieloaspektowej skali uniwersalności języków pytań. Języki zrealizowane we współczesnych systemach relacyjnych (na przykład SQL, SQL3) są znacząco mocniejsze od języków relacyjnie kompletnych, wobec czego ten wzorzec stracił żadne znaczenie nawet w obrębie mechanizmów relacyjnych. Istnieją próby określenia podobnego wzorca dla obiektowych języków pytań; nie wydaje się jednak, by miały one żadne znaczenie dla rozwoju tej dziedziny.

Czym jest Relacyjna Kompletność znaczenie w Słownik definicji K .