HOMONIMICZNY co to jest
homonimiczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja homonimiczny

Definicja z ang. homonymous, z niem. homonymous.

Znaczenie z ang. homonimic w informatyce:

Co to znaczy HOMONIMICZNY: Ustalenie bytu programistycznego (na przykład funkcji), którego nazwa jest identyczna z innym bytem programistycznych; kojarzy się z przeciążaniem (overloading) albo przesłanianiem (overriding).

Czym jest Homonimiczny znaczenie w Słownik definicji H .