CASE co to jest

Definicja Computer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering co to znaczy.

case co to jest

Czy przydatne?

Definicja CASE

Definicja z ang. CASE, z niem. CASE.

Znaczenie z ang. Computer Aided Software Engineering, Computer Aided System Engineering w informatyce:

Co to znaczy CASE: Komputerowe wspomaganie inżynierii oprogramowania, komputerowe wspomaganie inżynierii mechanizmów. Ustalenie mechanizmu wspomagającego analizę i projektowanie mechanizmów informatycznych, w tym opartych o technologie obiektowe. CASE jest także regularnie wymienianą dziedziną potencjalnych zastosowań technologii obiektowych. Pakiety CASE mogą, zwłaszcza, składać się z następujących przedmiotów:Graficzne interfejsy do rysowania, modyfikacji i drukowania diagramów encja-związek, diagramów klas, diagramów stanów, diagramów przepływu danych, albo innych diagramów.Procedury automatycznego generowania relacyjnych schematów bazy danych (na przykład w SQL) albo schematów obiektowych (na przykład w IDL).Sprawdzanie formalnej zgodności między wieloma diagramami.Prowadzenie wspólnego słownika użytych nazw i sprawdzanie zgodności ich użycia.Definiowanie i przetwarzanie więzów integralności.Specyfikowanie funkcji aplikacyjnych działających na projektowanej bazie danych, przez ustalenie danych wejściowych, danych wyjściowych, i semantyki funkcji.Wspomaganie procesu tworzenia dokumentacji bazy danych, i dokumentacji programów aplikacyjnych, dla różnych faz procesu projektowania i różnych poziomów abstrakcji.Automatyczna budowa prototypu aplikacji opierając się na sformalizowanej (uproszczonej) specyfikacji.Składowe narzędzi CASEhttp://iamwww.unibe.ch/~scg/OOinfo/FAQ/oo-faq-S-10.html.

Czym jest Case znaczenie w Słownik definicji C .