Visual C++, Visual Basic
vual vual basic vual vibroker co to jest

Definicje komputerowe na V

  • Co to jest Vbase Definicja Wcześniejsza wersja systemu Ontos, wycofana z rynku
  • Co to jest Vc Definicja Patrz: Visual C
  • Co to jest Vdm Definicja Obiektowe rozszerzenie notacji VDM-SL (Vienna Development Method Specification Language
  • Co to jest Versant Definicja danych zrealizowany przez Versant Object Technology; wprowadza standard ODMG.http://www.versant.com/prod_f/index.html
  • Co to jest Visibroker Definicja Visigenic (przejęty następnie przez firmę Borland). VisiBroker jest ulepszoną wersją pakietu Black Widow ORB firmy PostModern. Istnieją
  • Co to jest Age Visual Definicja programistycznych służących do wizyjnego programowania aplikacji z relacyjną bazą danych; zrealizowana i rozpowszechniana przez IBM. Visual
  • Co to jest Basic Visual Definicja Popularny, wizyjny system dla MS Windows wspomagający programowanie zdarzeniowe. Posiada pewne cechy obiektowości
  • Co to jest C Visual Definicja języka C++ zrealizowane i rozpowszechniane przez Microsoft. Visual C++ wspomaga programowanie obiektowe aplikacji w środowiskach Windows

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Visual C++, Visual Basic, Visual Age, Visibroker, Versant, Vdm++, Vc++, Vbase przykłady.

Działanie Visual C++, Visual Basic, Visual Age, Visibroker, Versant zastosowanie.