Użytkownik, Utwórz
użytkownik utwórz utrzymanie co to jest

Definicje komputerowe na U

 • Co to jest 2 Ufo Definicja Niezidentyfikowany obiekt latający. Istnieją kontrowersje co do tego, czy jest to obiekt rzeczywisty, czy też urojony
 • Co to jest Informacji Ukrywanie Definicja użytkownik pewnego składnika oprogramowania może go poprawnie zastosować bez znajomości jego budowy lub implementacji. Zasada ta oznacza
 • Co to jest 1 Ufo Definicja obiektowy z funkcjonalnym, przeznaczony dla równoległych obliczeń. Zrealizowany na Uniwersytecie w Manchesterze
 • Co to jest Ulotny Definicja lokalnego lub chwilowego obiektu, który przestaje istnieć w momencie zakończenia bloku, procedury, funkcji, metody lub programu. Istnieją
 • Co to jest Uml Definicja zawierający pojęcia i notacje służące do obiektowej analizy, modelowania i projektowania. UML został opracowany przez czołowych metodologów
 • Co to jest Unia Definicja który może mieć alternatywnie dwa lub więcej zestawów atrybutów. Przykładowo, jeżeli właścicielem samochodu może być osoba lub firma, to
 • Co to jest Typów Unia Definicja lub więcej typów. Jeżeli typ T = T1 + T2, gdzie + jest operatorem unii typów, to wartość x jest zgodna z typem T wtedy i tylko wtedy
 • Co to jest Dyskryminatorem Z Unia Definicja atrybut, którego wartość pozwala rozpoznać podczas wykonania, z którym przypadkiem unii mamy aktualnie do czynienia. Patrz: unia
 • Co to jest Language Modeling Unified Definicja Patrz: UML
 • Co to jest Unisql Definicja bazą danych, oparty na rozszerzonym SQL; zrealizowany przez firmę UniSQL, Inc; obecnie także wprowadzający standard ODMG. Najnowsza wersja
 • Co to jest Serwer Uniwersalny Definicja obiektowo-relacyjne (DB2, Informix, Oracle), eksponujący fakt, że są one przystosowane do przechowywania i przetwarzania relacji, obiektów
 • Co to jest Uod Definicja Przedmiot rozważań, dziedzina problemu (problem domain) przy analizie i projektowaniu systemu informacyjnego
 • Co to jest Obiektowe Usługi Definicja OMA. W obecnym standardzie OMG CORBA zdefiniowano następujące 15 usług obiektowych:Usługa w zakresie cyklu życiowego (Life Cycle Service
 • Co to jest Usuń Definicja zapytań (np. w SQL) powodująca usunięcie z danej tablicy wskazanych krotek, np.:delete Pracownik where Nazwisko = 'Kowalski'Operacja jest
 • Co to jest Oprogramowania Utrzymanie Definicja Patrz: pielęgnacja
 • Co to jest Utwórz Definicja Operacja w języku zapytań (np. w SQL) lub języku manipulacji danymi, powodująca utworzenie nowej tablicy, nowego obiektu, nowej krotki, itd
 • Co to jest Użytkownik Definicja interakcji systemu informatycznego. W zależności od trybu dostępu i celów działalności istnieje wiele kategorii użytkowników, np

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Użytkownik, Utwórz, Utrzymanie Oprogramowania, Usuń, Usługi Obiektowe, Uod, Uniwersalny Serwer, Unisql, Unified Modeling Language, Unia Z Dyskryminatorem, Unia przykłady.

Działanie Użytkownik, Utwórz, Utrzymanie Oprogramowania, Usuń, Usługi zastosowanie.