Otwarty System, Otwarta
otwarty system otwarta co to jest

Definicje komputerowe na O

 • Co to jest obiektowy system zarządzania bazą danych, OSZBD Definicja zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych. Obiektowe SZBD zachowują pozytywne własności relacyjnych
 • Co to jest Ordbms Definicja Obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych; patrz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Aktywny Obiekt Definicja Patrz: aktywny obiekt
 • Co to jest obiektowa analiza i projektowanie Definicja Patrz: OOAD
 • Co to jest Danych Baza Obiektowa Definicja Baza danych zawierająca obiekty, utrzymywana i udostępniana przez obiektowy SZBD
 • Co to jest obiektowa notacja dla biznesu Definicja Patrz: BON
 • Co to jest Perspektywa Obiektowa Definicja Patrz: perspektywa obiektowa
 • Co to jest Identyfikator Obiektowy Definicja Patrz: OID
 • Co to jest Rozproszone Obiekty Definicja Patrz: rozproszone obiekty
 • Co to jest Lisp Object Definicja Obiektowe rozszerzenie języka Lisp
 • Co to jest Odsyłacz Definicja Patrz: referencja
 • Co to jest Ooram Definicja projektowania systemów informatycznych.http://www.oslonett.no/html/adv/TASKON/prod/OORAM.htmlhttp://www.oslonett
 • Co to jest Opal Definicja Język programowania aplikacji systemu Gemstone
 • Co to jest Opcyjny Definicja Atrybut, wartość, konstrukcja językowa lub inna cecha, która może być nieobecna (nie musi występować w każdym przypadku
 • Co to jest Obca Operacja Definicja Operacja importowana z innego modułu, języka, programu, itd
 • Co to jest Zapytań Optymalizator Definicja Moduł lub mechanizm bazy danych dokonujący optymalizacji zapytań
 • Co to jest Orbeline Definicja Pośrednik wymiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany przez firmę Post Modern
 • Co to jest Orbix Definicja ze standardem OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany przez firmę IONA. Orbix jest prawdopodobnie najbardziej zgodną i kompletną
 • Co to jest Orbixweb Definicja Beta wersja systemu Orbix współpracująca z Java i protokołem IIOP.http://www.iona.ie/products/http://www.corbajava.engr.sjsu.edu
 • Co to jest Osql Definicja Obiektowe rozszerzenie języka SQL zaimplementowane w systemie Iris firmy HP
 • Co to jest Os Definicja Patrz: usługi obiektowe
 • Co to jest Relacyjny Obiektowo Definicja przechowującego zarówno obiekty, jak i tablice znane z systemów relacyjnych. Podstawą ideologiczną tych systemów jest manifest systemów baz
 • Co to jest Domain Object Definicja Prosty obiektowy system CASE.http://www.he.tdl.com/~dirkv/domain.htmlhttp://www.object-domain.com
 • Co to jest 0 2 Odmg Definicja danych opracowywanego przez ODMG (Object Data Management Group), która pojawiła się w roku 1997. Poniżej prezentujemy ramową architekturę
 • Co to jest Omega Definicja Obiektowy język programowania w duchu języków Smalltalk i Self, bazujący na pojęciu prototypu. Omega posiada statyczną kontrolę typów
 • Co to jest Omniscience Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych zrealizowany przez firmę Omniscience Object Technology, Inc
 • Co to jest Abstrakcyjna Operacja Definicja Patrz: metoda abstrakcyjna
 • Co to jest Otoczenie Definicja Patrz: środowisko
 • Co to jest D Oa Definicja Analiza i projektowanie obiektowe
 • Co to jest Korzeń Obiekt Definicja obiektów; nadobiekt przechowujący referencje do obiektów danej bazy danych; obiekt, od którego rozpoczyna się nawigacja w bazie danych
 • Co to jest Algebra Obiektowa Definicja Patrz: algebra obiektowa
 • Co to jest Odbiorca Definicja Obiekt będący adresatem komunikatu
 • Co to jest Db Ontos Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych firmy Ontologic, obecnie ONTOS, Inc.http://www.ontos.com/tool.htm
 • Co to jest Oo Definicja Obiektowy. Patrz: obiektowość
 • Co to jest Ooa Definicja Patrz: analiza obiektowa
 • Co to jest Ood Ooa Definicja projektowania systemów informatycznych, inaczej Coad/Yourdon. Wyróżnia pięć aktywności: wyodrębnienie klas i obiektów, wyodrębnienie
 • Co to jest 1 Ooad Definicja Patrz: analiza i projektowanie obiektowe
 • Co to jest Case Oo Definicja Patrz: obiektowy system CASE
 • Co to jest Openingres Definicja Starsza (obecnie nie podtrzymywana) wersja systemu Ingres II
 • Co to jest Operacja Definicja Funkcja dokonująca przekształcenia danych lub wartości. Synonimy: metoda, funkcja
 • Co to jest Osłonowanie Definicja Tworzenie osłon, np. do oprogramowania spadkowego. Patrz: osłona
 • Co to jest Niezmienialny Obiekt Definicja Obiekt, którego stanu nie można zmienić. W Smalltalku niezmiennymi obiektami są np. wartości liczbowe. Synonim: literał
 • Co to jest Pasywny Obiekt Definicja obiekt nie posiadający własnej nitki sterowania. Niekiedy terminem tym określa się również obiekt posiadający atrybuty, ale nie posiadający
 • Co to jest Obiektowy Definicja Określenie pewnego wytworu: języka, standardu, systemu, metodyki, itd., który posiada atrybuty obiektowości. Patrz: obiektowość
 • Co to jest Odb Definicja Patrz: obiektowa baza danych
 • Co to jest 1 Odbms Definicja Patrz: obiektowy system zarządzania bazą danych
 • Co to jest 2 Odbms Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych zrealizowany przez firmę VC Software, Inc
 • Co to jest Orbplus Definicja Pośrednik wymiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany przez firmę HP
 • Co to jest Pochodna Operacja Definicja Operacja, którą można wyrazić poprzez proste złożenie (wywołanie) innych operacji
 • Co to jest Biznesowy Obiekt Definicja dziedziny przedmiotowej. Intencją terminu obiekt biznesowy jest określenie obiektów niezależnych od potencjalnych komputerowych aplikacji
 • Co to jest O2 Definicja danych zrealizowany we Francji przez firmę O2 Technology; prekursor obiektowych baz danych i wzorzec dla standardu ODMG. (We wrześniu 1997
 • Co to jest Klucz Obcy Definicja Patrz: klucz obcy
 • Co to jest Obd Definicja Obiektowa Baza Danych
 • Co to jest 2 Oberon Definicja następcy języków Pascal i Modula-2. Posiada procedury przypisane do typów (równoważne metodom), eksport zmiennych tylko do czytania
 • Co to jest Obiekt Definicja reprezentującym lub opisującym pewną rzecz lub pojęcie obserwowane w świecie rzeczywistym. Obiekt jest odróżnialny od innych obiektów, ma
 • Co to jest Chwilowy Obiekt Definicja Patrz: obiekt ulotny
 • Co to jest Docelowy Obiekt Definicja Obiekt będący adresatem (odbiorcą) komunikatu
 • Co to jest Globalny Obiekt Definicja Obiekt dostępny dla wszystkich bytów programistycznych; obiekt znajdujący się w powszechnie dostępnym środowisku lub zakresie
 • Co to jest Interfejsu Obiekt Definicja do komunikacji systemu z jego środowiskiem zewnętrznym. W terminologii przypadków użycia (use cases): obiekt hermetyzujący funkcje
 • Co to jest Kompozytowy Obiekt Definicja podobiektów); obiekt złożony. Niekiedy terminem tym określa się grupę powiązanych obiektów, które podlegają jednoczesnemu usuwaniu
 • Co to jest Kontenerowy Obiekt Definicja Obiekt będący kolekcją obiektów
 • Co to jest Lokalny Obiekt Definicja Obiekt (zwykle ulotny), który jest dostępny wyłącznie dla pewnego lokalnego kontekstu lub środowiska, np. treści pewnej metody lub procedury
 • Co to jest Rzeczywisty Obiekt Definicja W terminologii przypadków użycia (use cases): obiekt, który można zidentyfikować w modelowanej rzeczywistości
 • Co to jest Sterujący Obiekt Definicja z reguły, jest to obiekt ulotny. W terminologii przypadków użycia (use cases), obiekt sterujący hermetyzuje jeden lub kilka przypadków
 • Co to jest Trwały Obiekt Definicja Patrz: trwały obiekt
 • Co to jest Ulotny Obiekt Definicja Obiekt, którego istnienie ograniczone jest do pojedynczego uruchomienia programu lub pojedynczego wywołania procedury
 • Co to jest Wirtualny Obiekt Definicja istniejący wyłącznie w postaci definicji; obiekt wyliczany w momencie dostępu; obiekt widziany poprzez pewną obiektową perspektywę (object
 • Co to jest Współbieżny Obiekt Definicja Obiekt, który posiada własną nitkę sterowania; inaczej aktywny obiekt
 • Co to jest Zagregowany Obiekt Definicja Obiekt złożony z obiektów; obiekt kompozytowy
 • Co to jest Zastępczy Obiekt Definicja zapamiętany w bazie danych. Jest on przechowywany w pamięci operacyjnej lub na nośniku trwałym. Pojęcie obiektu zastępczego ma przede
 • Co to jest Złożony Obiekt Definicja Z założenia, liczba poziomów hierarchii obiektów złożonych nie jest ograniczona. Może on również zawierać tzw. grupy powtarzalne lub
 • Co to jest Analiza Obiektowa Definicja wymagania są rozpatrywane w perspektywie klas i obiektów wyróżnionych w danej dziedzinie przedmiotowej. Obiektowa analiza zajmuje się
 • Co to jest obiektowa analiza / obiektowe projektowanie Definicja Patrz: OOA/OOD
 • Co to jest Wizyjne Programowanie Obiektowe Definicja programowaniem wizyjnym. Patrz też: programowanie wizyjne.http://cbl.leeds.ac.uk/nikos/tex2html/examples/concepts/node74.htmlhttp://www
 • Co to jest Projektowanie Obiektowe Definicja projektowania, które wykorzystują pojęcia obiektowe. Booch wyróżnia cztery fazy obiektowego projektowania:identyfikacja obiektów i ich klas
 • Co to jest Zorientowany Obiektowo Definicja utrzymać konwencję, zgodnie z którą angielski termin object-oriented jest tłumaczony jako obiektowy (z odpowiednimi formami fleksyjnymi
 • Co to jest obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych, obiektowo-relacyjny SZBD Definicja Patrz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Szbd Relacyjny Obiektowo Definicja Patrz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Obiektowość Definicja koncepcja bazująca na wyróżnianiu obiektów o dobrze określonych granicach oraz semantyce; dotyczy ona programów, danych i rzeczywistości
 • Co to jest Behawioralna Obiektowość Definicja Określenie modelu obiektowego, w którym występuje pojęcie operacji, metody lub funkcji przypisanej do (klas) obiektów
 • Co to jest Case Obiektowy Definicja Patrz: obiektowy system CASE
 • Co to jest Programowania Język Obiektowy Definicja pojęcia takie jak: obiekt, klasa, metoda, dziedziczenie, hermetyzacja i polimorfizm; np. Smalltalk, C++, Eiffel, Java, Sather, CLOS, Ada95
 • Co to jest Zapytań Język Obiektowy Definicja umożliwiający wyszukiwanie (oraz niekiedy inne operacje) w obiektowej bazie danych; przykładem jest OQL wg standardu ODMG. Obiektowy język
 • Co to jest Case System Obiektowy Definicja modelowanie i projektowanie systemów informatycznych oparty o pojęcia obiektowości. Systemy te zapewniają środki do rysowania diagramów
 • Co to jest Operacyjny System Obiektowy Definicja traktujący zasoby komputera jako obiekty. Są to prawie zawsze systemy rozproszone pozwalające na swobodne przekazywanie obiektów pomiędzy
 • Co to jest obiektowy system wspomagania inżynierii oprogramowania Definicja Patrz: obiektowy system CASE
 • Co to jest Wartości Jako Obiekty Definicja Chodzi o możliwość reprezentacji obiektów jako pewnych wartości (np. ciągów znaków), celem umożliwienia przesyłania obiektów w sieci
 • Co to jest Currents Object Definicja Czasopismo z zakresu obiektowości publikowane na WWW.http://www.sigs.com/objectcurrents
 • Co to jest Online Magazine Object Definicja Czasopismo z zakresu obiektowości publikowane na WWW.http://www.sigs.com/omo
 • Co to jest Objectbroker Definicja standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany przez BEA Systems.http://www.beasys.com/http://www-digital.cern.ch/digital-at-cern/joint
 • Co to jest Aplikacyjne Oprogramowanie Definicja Oprogramowanie wykonujące bezpośrednio pewne funkcje lub usługi na rzecz danego klienta lub dziedziny przedmiotowej
 • Co to jest C Objective Definicja rozszerzający język C o niektóre cechy języka Smalltalk. Nie posiada przeciążania operatorów, wielodziedziczenia i zmiennych klasowych
 • Co to jest Pascal Objective Definicja Obiektowe rozszerzenie języka Pascal
 • Co to jest Db Objectivity Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych rozwijany wg standardu ODMG przez firmę Objectivity, Inc.http://www.objectivity.com
 • Co to jest Objectlogo Definicja Obiektowe rozszerzenie języka LOGO
 • Co to jest Objectory Definicja Metodyka obiektowej analizy i projektowania systemów informatycznych zaproponowana przez Jacobsona
 • Co to jest Objectstore Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych oparty na C++, zrealizowany przez firmę Object Design, Inc.http://www.odi.com
 • Co to jest Z Object Definicja formalnej (matematycznej) specyfikacji oprogramowania. Zaletą formalnych notacji, takich jak Object-Z, jest umożliwienie sformalizowania
 • Co to jest Wyjątków Obsługa Definicja Fragment kodu programu przypisany do wyjątku, który jest uruchamiany w momencie pojawienia się tego wyjątku
 • Co to jest Kategorii Drugiej Obywatel Definicja wyłącznie w tekście programu (wykorzystywane w fazie analizy statycznej) i niedostępne w czasie wykonania; np. nazwa zmiennej, nazwa
 • Co to jest Kategorii Pierwszej Obywatel Definicja języka programowania (np. typu, klasy, modułu, wartości zmiennej, nazwy zmiennej) oznaczające, że dany byt programistyczny istnieje i można
 • Co to jest Olap Definicja udostępniania danych analitycznych i syntetycznych polegająca na gromadzeniu danych z różnych źródeł, zapisaniu ich w pewnym regularnym
 • Co to jest Ole Definicja obiektowego, umożliwiający wymianę obiektów pomiędzy różnym oprogramowaniem firmy Microsoft. OLE jest uogólnieniem popularnego schowka
 • Co to jest Obywatelstwo Definicja pierwszej kategorii nazywa się taki byt programistyczny, który istnieje i którym można manipulować w czasie wykonania. Obywatelem drugiej
 • Co to jest Klasy Obywatelstwo Definicja danym języku programowania jest obywatelem pierwszej czy też drugiej kategorii. Np. w Smalltalku klasa (która jest również obiektem) jest
 • Co to jest Ochrona Definicja nieświadomym akcjom dowolnych osób, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia danych, niepożądanych zmian danych, zniekształcenia lub
 • Co to jest Odapter Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych zrealizowany przez Hewlett-Packard Company
 • Co to jest Odbc Definicja danych. Istnieją interfejsy ODBC dla VisualBasic, Visual C++, SQL i innych języków. ODBC umożliwia dostęp do systemów Access, Paradox
 • Co to jest Ii Odb Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych (poprzednio Jasmine) firmy Fujitsu.http://www.fsc.fujitsu.com/fsc/object
 • Co to jest Ode Definicja danych zrealizowany w AT&T Bell Laboratories. Baza danych utrzymywana przez Ode jest definiowana, przeszukiwana i manipulowana w języku O
 • Co to jest Odl Definicja danych) wchodzący w skład standardu ODMG. ODL umożliwia definiowanie klas obiektów, atrybutów, powiązań asocjacyjnych między obiektami
 • Co to jest Odmg Definicja rozwijające obiektowe bazy danych, stawiająca sobie za cel opracowanie standardu w dziedzinie obiektowych baz danych. W skład ODMG wchodzą
 • Co to jest 93 Odmg Definicja Starsza wersja standardu ODMG; patrz: ODMG 2.0
 • Co to jest Odporność Definicja Określenie możliwości poprawnego funkcjonowania w nienormalnej lub wyjątkowej sytuacji. Patrz też: moc
 • Co to jest Odpowiedzialność Definicja możliwości obiektu lub klasy. Z reguły odpowiedzialność jest określona jako zestaw usług realizowanych przez obiekt lub klasę oraz jego/jej
 • Co to jest Odśmiecacz Definicja Patrz: zbieranie nieużytków
 • Co to jest Odśmiecanie Definicja Patrz: zbieranie nieużytków
 • Co to jest Odtwarzanie Definicja Odtwarzanie stanu bazy danych po awarii na podstawie ostatniej wersji składowanej (back-up) oraz dziennika (log
 • Co to jest Odwracanie Definicja Po zerwaniu transakcji wycofanie się ze wszelkich zmian w bazie danych poczynionych przez tę transakcję
 • Co to jest Językowe Odwzorowanie Definicja Odwzorowanie konstrukcji jednego języka na konstrukcje innego języka; np. odwzorowania wyrażeń IDL CORBA na deklaracje klas w C
 • Co to jest Integralnościowe Ograniczenia Definicja Patrz: więzy integralności
 • Co to jest Ograniczenie Definicja schematu danych, diagramu klas, itd. w postaci formalnej, półformalnej lub nieformalnej. Patrz też: więzy integralności
 • Co to jest Millera Ograniczenie Definicja rozumienia wynikające ze złożoności, która staje się istotna przy liczbie elementów siedem plus minus dwa. Popularne zalecenie w
 • Co to jest Oid Definicja Identyfikator obiektu, tożsamość obiektu. Patrz też: mrówka
 • Co to jest Automation Ole Definicja która umożliwia aplikacji lub obiektowi OLE komunikowanie się z innym obiektem OLE poprzez przesyłanie sekwencji komend, zwykle
 • Co to jest Db Ole Definicja ma zastąpić w przyszłości ODBC. Zapewnia on wysoką wydajność i możliwość podłączenia do źródeł danych dowolnego typu np: listy e-mail, Word
 • Co to jest Ole2 Definicja możliwość jednoczesnej pracy z wieloma aplikacjami działającymi w systemie Windows. OLE2 włącza prosty model komunikacji, który jest
 • Co to jest Oltp Definicja przetwarzanie transakcji w systemie rozproszonym w czasie rzeczywistym. W typowym ustawieniu aplikacja OLTP powtarza wykonanie transakcji z
 • Co to jest Oma Definicja termin OMG. OMA jest wizją wysokiego poziomu kompletnego środowiska rozproszonego. OMA składa się z czterech części: dwie systemowe
 • Co to jest Omg Definicja firm komputerowych (aktualnie ponad 800), mająca na celu opracowanie standardu współdziałania pomiędzy heterogenicznymi, rozproszonymi
 • Co to jest Oml Definicja ODMG oznaczający zestaw klas, metod i interfejsów umożliwiający programowanie obiektowej bazy danych w językach C++, Smalltalk lub Java
 • Co to jest Omt Definicja obiektowego zaproponowana przez J. Rumbaugh i innych autorów. Metodyka identyfikuje trzy zadania: analizę, projektowanie systemu oraz
 • Co to jest 2 Ooad Definicja projektowania systemów informatycznych, inaczej Martin/Odell. Metodyka bazuje na pojęciach z zakresu logiki i teorii zbiorów. Jest uważana
 • Co to jest Cobol Oo Definicja rozszerzeniem języka Cobol. OO-Cobol jest wynikiem prac standardyzacyjnych ANSI, dokument ANSI/X3J4/94-0191.http://www.tiac
 • Co to jest Ood Definicja Patrz: obiektowe projektowanie
 • Co to jest Ooda Definicja projektowania systemów informatycznych opracowana przez G. Boocha. OODA jest podzielona na cztery kroki:identyfikacja klas i obiektów
 • Co to jest Oodb Definicja Patrz: obiektowa baza danych
 • Co to jest Oodbms Definicja Patrz: obiektowy system zarządzania bazą danych
 • Co to jest Oof Definicja Obiektowa wersja języka Fortran
 • Co to jest Oois Definicja Coroczna konferencja nt. obiektowych systemów informacyjnych
 • Co to jest Oop Definicja Patrz: programowanie obiektowe
 • Co to jest Oopl Definicja Patrz: obiektowy język programowania
 • Co to jest Oopsla Definicja Cykliczna konferencja z zakresu obiektowości
 • Co to jest Ortogonalny Definicja dający się dowolnie łączyć. Czasami ortogonalny oznacza nierelewantny, nie mający znaczenia dla danej rzeczy lub problemu. Cechy (języka
 • Co to jest Oosa Definicja projektowania systemów informatycznych, inaczej Shlaer/Mellor. Metodyka jest oparta na technice modelowania informacji i wprowadza trzy
 • Co to jest Open Definicja sukcesor metodyki MOSES. Wymieniana niekiedy jako konkurent metodyki OMT i notacji UML. Akronimem OML (OPEN Modeling Language) oznaczony
 • Co to jest Opendoc Definicja wieloplatformowa architektura oprogramowania (Apple Macintosh OS, MS Windows, O/S 2, AIX, UNIX) realizująca koncepcję oprogramowania
 • Co to jest Openroad Definicja czwartej generacji opracowany dla systemu OpenIngres przez firmę Computer Associates. OpenRoad włącza wiele elementów obiektowości, takich
 • Co to jest Klasowa Operacja Definicja danej klasy, ale na samej klasie (ściślej, na ekstensji klasy), np. konstruktor lub destruktor. Synonim: metoda klasowa
 • Co to jest Komponentowe Oprogramowanie Definicja zmierzająca do budowy standardów oraz wspomagającego je oprogramowania, które pozwoliłoby na składanie dużych aplikacji lub systemów z
 • Co to jest Pośredniczące Oprogramowanie Definicja oprogramowanie, którego zadaniem jest łączenie innego oprogramowania, w szczególności pomosty (gateways) pomiędzy systemami, pośredników
 • Co to jest Spadkowe Oprogramowanie Definicja Starsze oprogramowanie, które musi być zastąpione lub przystosowane do nowego oprogramowania, nowego sprzętu, itd
 • Co to jest Zapytań Optymalizacja Definicja zajmująca się metodami, technikami i teoriami służącymi do radykalnego skrócenia czasu wykonywania zapytań. Optymalizator zapytań (query
 • Co to jest Transakcji Model Optymistyczny Definicja prawdopodobieństwo niekorzystnych interferencji transakcji (utraty spójności danych lub przetwarzania wskutek jednoczesnego dostępu do tej
 • Co to jest Oql Definicja ODMG. Składnia OQL jest wzorowana na SQL. Pod względem semantyki OQL bazuje na modelu obiektowym ODMG oraz wprowadza mocną kontrolę typów
 • Co to jest 8 Oracle Definicja zarządzania bazą danych, wprowadzająca niektóre elementy obiektowości. Oracle-8 wprowadza takie cechy jak: duże obiekty (BLOB-y, CLOB-y
 • Co to jest Orb Definicja umożliwiający ujednolicony dostęp do obiektów na wysokim poziomie abstrakcji, abstrahujący od geograficznego rozproszenia obiektów i
 • Co to jest Gron Organizacja Definicja polegające na tym, że semantycznie związane dane (np. połączone poprzez wskaźniki) są ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie na nośniku
 • Co to jest Orszbd Definicja Obiektowo-Relacyjny System Zarządzania Bazą Danych (Object-Relational Database Management System, ORDBMS). Patrz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Trwałość Ortogonalna Definicja cecha trwałości obiektu powinna być całkowicie ortogonalna w stosunku do jego typu. Np. baza danych może przechowywać pojedyncze (atomowe
 • Co to jest Ortogonalność Definicja systemów oznaczająca nie łączenie pod wspólną czapką syntaktyczną wielu niezależnych od siebie cech. Zasada ta umożliwia znaczne
 • Co to jest Osa Definicja projektowania systemów informatycznych zaproponowana przez D.W. Embley'a i innych.http://osm7.cs.byu.edu/OSA/tutorial.htmlhttp://osm7.cs
 • Co to jest Osf Definicja kilku czołowych producentów oprogramowania (Apollo, DEC, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips, Siemens i Hitachi), której celem jest opracowanie
 • Co to jest Osłona Definicja oprogramowanie zapewniające obiektowy interfejs do nieobiektowego oprogramowania lub nieobiektowej bazy danych, np. tzw. spadkowych (legacy
 • Co to jest Osmos Definicja bazą danych zrealizowany przez firmę Unisys Corporation.http://www.marketplace.unisys.com/urep/osmos/http://www.osmos.com
 • Co to jest Oszbd Definicja Patrz: obiektowy system zarządzania bazą danych
 • Co to jest Otm Definicja lub generalizacja terminu ORB (Object Request Broker). OTM jest określeniem przyszłego oprogramowania pośredniczącego (middleware), które
 • Co to jest Skrzynka Otwarta Definicja reuse), oznaczający taki aktyw ponownego użycia, który można użyć po rozpoznaniu i ewentualnej zmianie wewnętrznej zawartości
 • Co to jest System Otwarty Definicja oznaczający możliwości współdziałania danego systemu z innymi systemami oraz możliwości pracy w sieciach komputerowych oraz integrację

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Otwarty System, Otwarta Skrzynka, Otm, Oszbd, Osmos, Osłona, Osf, Osa, Ortogonalność, Ortogonalna Trwałość, Orszbd, Organizacja Gron, Orb, Oracle-8, Oql przykłady.

Działanie Otwarty System, Otwarta Skrzynka, Otm, Oszbd, Osmos, Osłona zastosowanie.