Notacja, Normalizacja Klas
notacja normalizacja klas co to jest

Definicje komputerowe na N

 • Co to jest Nadawca Definicja Obiekt wysyłający komunikat
 • Co to jest Nieproceduralny Definicja Patrz: deklaracyjny
 • Co to jest Obiektu Nazwa Definicja Zazwyczaj nazwa ta posiada znaczenie w dziedzinie problemowej, np. Pracownik; tym nazwa obiektu różni się od identyfikatora obiektu. Inną
 • Co to jest Typów Równoważność Nazwowa Definicja Patrz: nazwowa zgodność typów
 • Co to jest Neonet Definicja Pośrednik ORB wg standardu CORBA firmy SunSoft, składnik rodziny produktów NEO dla systemu operacyjnego Solaris
 • Co to jest Danych Niezależność Definicja udostępniania, zmiany nośników, zmiany reprezentacji, itp. działań na danych niezależnie od programów, które na nich operują. Niezależność
 • Co to jest Nf2 Nf2 Definicja Patrz: nieznormalizowane relacje
 • Co to jest Nowy Definicja Określenie operatora tworzącego nowy obiekt (konstruktora
 • Co to jest Nadzbiór Definicja tego używa się również dla oznaczenia języka lub systemu o rozszerzonych funkcjach (np. nadzbiór języka SQL
 • Co to jest narzędzia do pracy grupowej Definicja przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie dokumentów w ramach zespołu. Popularnym narzędziem służącym do tego celu jest Lotus Notes
 • Co to jest Złączenie Naturalne Definicja Patrz: złączenie naturalne
 • Co to jest Nadklasa Definicja w hierarchii dziedziczenia, np. Osoba jest nadklasą klasy Student. Pojęcie nadklasy włącza aspekt zawierania się zakresów znaczeniowych
 • Co to jest Nawigacja Definicja obiektów bazująca na wskaźnikach (pointers) umieszczonych wewnątrz obiektów; często wykorzystywana przez tzw. wyrażenia ścieżkowe
 • Co to jest Złączenie Nawigacyjne Definicja Patrz: zależne złączenie
 • Co to jest Nazwa Definicja związku, atrybutu, asocjacji, roli asocjacji, relacji, metody, procedury, typu, modułu, itd., który pozwala odwołać się do tego bytu w
 • Co to jest Typów Zgodność Nazwowa Definicja typ T1 bytu programistycznego (np. wyrażenia) wydedukowany na podstawie reguł wnioskowania o typie (type inference rules) jest zgodny z
 • Co to jest Nieobiekt Definicja nieobiektów są: woda, piasek, lekki zefirek, rozlana zupa, koleiny. Nieobiektowość w informatyce ciągle czeka na swojego odkrywcę, ideologa
 • Co to jest Nieprzejrzysty Definicja Określenie typu, klasy lub modułu, którego nazwa i przeznaczenie jest znane, ale nieznana jest jego wewnętrzna budowa
 • Co to jest Impedancji Niezgodność Definicja oznaczający niezgodność oporności źródła i odbiornika, która powoduje stratę mocy. W bazach danych oznacza on zespół niezgodności
 • Co to jest Niezmienialny Definicja Obiekt lub inny byt programistyczny (np. stała), do którego nie można zastosować operacji aktualizacyjnej
 • Co to jest Niezmienny Definicja Określenie warunku lub własności, która jest stała dla wszystkich obiektów lub innych bytów pewnej populacji; patrz: inwariant
 • Co to jest Relacje Nieznormalizowane Definicja pojęcia matematyczne, w której klasyczny model relacyjny jest rozszerzony w taki sposób, aby elementem krotki relacji mogła być relacja
 • Co to jest Nih Definicja Patrz: syndrom NIH
 • Co to jest Nil Definicja Patrz: NULL
 • Co to jest Normalizacja Definicja prowadzący do uzyskania struktur relacyjnych (tzw. pierwszej formy normalnej, 1NF). Niekiedy pod normalizacją rozumie się także uzyskanie
 • Co to jest Danych Normalizacja Definicja określonego formatu uwzględniającego ograniczenia nakładane na dopuszczalne struktury danych. Najczęściej tym terminem określa się proces
 • Co to jest Klas Normalizacja Definicja diagramu obiektowego, w wyniku którego zwiększa się kohezję wewnątrz klas oraz minimalizuje się związki lub zależności pomiędzy klasami
 • Co to jest Notacja Definicja syntaktycznych dotyczących ich użycia oraz reguł semantycznych dotyczących ich znaczenia służący do rysowania diagramów. Przykładem notacji

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Notacja, Normalizacja Klas, Normalizacja Danych, Normalizacja, Nil, Nih, Nieznormalizowane Relacje, Niezmienny, Niezmienialny, Niezgodność Impedancji przykłady.

Działanie Notacja, Normalizacja Klas, Normalizacja Danych zastosowanie.