Luźne Powiązanie, Loqis
luźne powiązanie loq loglan co to jest

Definicje komputerowe na L

 • Co to jest Inicjalizacja Leniwa Definicja Inicjalizacja zmiennej lub obiektu, która jest dokonywana dopiero wtedy, gdy staje się to potrzebne
 • Co to jest Wartość L Definicja które po ewaluacji zwraca referencję do pewnego bytu programistycznego (obiektu, zmiennej, atrybutu, itd.). L-wartość może pojawić się po
 • Co to jest Lotusnotes Definicja elektronicznych i zarządzania dokumentami wspomagający pracę grupową (patrz: CSCW). Posiada niektóre cechy obiektowości. Jest
 • Co to jest Lsp Definicja Zasada zamienialności B.Liskov. Patrz: zamienialność
 • Co to jest Obiektu Życia Linia Definicja zwykle pionowa) lub wąski prostokąt, gdzie odnotowuje się utworzenie obiektu, zdarzenia lub komunikaty, które on otrzymuje, oraz skasowanie
 • Co to jest Ewaluacja Leniwa Definicja parametru procedury), która jest dokonywana dopiero wtedy, gdy jest to niezbędne do dalszego kontynuowania programu. Patrz też: wołanie
 • Co to jest Liana Definicja oprogramowania oraz obiektowy język programowania podobny do C/C++, ale interpretowany, bardziej elastyczny i łatwiejszy do użycia. Liana
 • Co to jest Kardynalna Liczba Definicja Pojęcie matematyczne; ilość elementów pewnego zbioru
 • Co to jest Liczność Definicja związkiem (asocjacją). Przyjmując, że związek łączy klasy A i B, liczność określa ilość obiektów klasy A, które mogą być powiązane z jednym
 • Co to jest Eksportowa Lista Definicja modularnych języków programowania (np. Eiffel lub Modula-3) jest to wyrażenie językowe ustalające, które składowe klasy lub modułu są
 • Co to jest Importowa Lista Definicja programowania, lista składowych innych modułów (zmiennych, typów, procedur, itd.), które mogą być używane w danym module
 • Co to jest Literal Definicja Patrz: literał
 • Co to jest Biznesu Logika Definicja operacje itd., które odnoszą się do dziedziny przedmiotowej (dziedziny biznesu, któremu jest dedykowany dany system informatyczny), a nie
 • Co to jest Loglan Definicja zaprojektowany i zaimplementowany w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (rozwijany następnie na Uniwersytecie w Pau, Francja
 • Co to jest Loqis Definicja obiektową bazą danych zaprojektowany i zrealizowany w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie (1990). Wprowadza obiekty oraz
 • Co to jest Powiązanie Luźne Definicja językiem programowania, w którym występują odrębne przestrzenie nazw dla języka zapytań i dla języka programowania, zaś zapytania są

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Luźne Powiązanie, Loqis, Loglan, Logika Biznesu, Literal, Lista Importowa, Lista Eksportowa, Liczność, Liczba Kardynalna, Liana, Leniwa Ewaluacja, Linia Życia przykłady.

Działanie Luźne Powiązanie, Loqis, Loglan, Logika Biznesu, Literal zastosowanie.