Język Zapytań, Język
język zapytań język co to jest

Definicje komputerowe na J

 • Co to jest Java Definicja za kombinację C++, Smalltalka i Objective-C, z obcięciem cech niskiego poziomu (takich jak np. wskaźniki) oraz wyeliminowaniem niektórych
 • Co to jest Machine Virtual Java Definicja Patrz: JVM
 • Co to jest Deklaracyjny Język Definicja Patrz: język nieproceduralny
 • Co to jest Imperatywny Język Definicja Patrz: język proceduralny
 • Co to jest Danymi Manipulacji Język Definicja Patrz: DML
 • Co to jest Obiektami Manipulacji Język Definicja Patrz: OML
 • Co to jest Obiektowy Język Definicja Patrz: obiektowy język programowania
 • Co to jest Interfejsu Definicji Język Definicja Patrz: IDL (1), IDL (2), IDL (3
 • Co to jest Obiektów Definicji Język Definicja Patrz: ODL
 • Co to jest Generacji Trzeciej Język Definicja poświęconej językom czwartej generacji (4GL) dla oznaczenia klasycznych języków programowania takich jak C++ lub Pascal. W terminie język
 • Co to jest Joop Definicja Czasopismo z zakresu programowania obiektowego
 • Co to jest Jvm Definicja znakowego kodu pośredniego) dla języka Java; implementowana w przeglądarkach WWW.http://www.javasoft.com/docs/books/vmspec/html/VMSpecTOC
 • Co to jest 1 Jade Definicja Obiektowy system rozwijania rozproszonych aplikacji połączony z obiektową bazą danych.http://www.jade.co.nz/jadehttp.dll?JWS
 • Co to jest Danych Definicji Język Definicja Patrz: DDL
 • Co to jest Danych Opisu Język Definicja Patrz: DDL
 • Co to jest język programowania z trwałością Definicja zmienne lub trwałe obiekty (tj. takie, których wartość lub stan jest zachowywany pomiędzy poszczególnymi uruchomieniami programu). Patrz
 • Co to jest Joe Definicja Pakiet integrujący obiekty CORBA z WWW firmy SunSoft; stanowi część pośrednika SunSoft NEO
 • Co to jest Ivar Jacobson Definicja projektowania obiektowego określanej jako przypadki użycia (use cases); także twórca metodyki analizy i projektowania systemów
 • Co to jest 2 Jade Definicja zrealizowany w systemie Jasmine (nazwa ta została zmieniona z powodu konfliktu z firmą rozwijającą Jade(1
 • Co to jest Jasmine Definicja danych zrealizowany w kooperacji firm Computer Associates i Fujitsu, dobrze przystosowany do przechowywania i przetwarzania danych
 • Co to jest Idl Java Definicja współpracy z Java zapewniający: (1) funkcje klienta i serwera wg protokołu IIOP; (2) usługi w zakresie nazw (Naming Service) zgodne z CORBA
 • Co to jest Javabeans Definicja podporządkowanej Sun Microsystems) pozwalający na interakcję komponentów oprogramowania napisanych w Java. JavaBeans jest pakietem API
 • Co to jest Javascript Definicja programowania stron WWW przyjęty przez Netscape. W odróżnieniu od Java (gdzie aplety są odrębnymi plikami), kod w Javascript jest
 • Co to jest Javasoft Definicja integrujący technologie komponentowe oparte o Java, RMI i protokół IIOP. Wersja beta jest rozprowadzana bez opłat.http://www.corbajava.engr
 • Co to jest Jdbc Definicja przez JavaSoft, służący do połączenia języka Java z relacyjnymi bazami danych. JDBC jest oparty o SQL. Wbrew niektórym sugestiom należy
 • Co to jest Jdk Definicja oparciu o język Java. JDK jest rozprowadzane bez opłat dla wielu platform, m.in. Sun Solaris i Microsoft Windows.http://java.sun
 • Co to jest Generacji Czwartej Język Definicja środowisk programistycznych) do programowania aplikacji z bazą danych. Niektóre z nich (np. CA OpenRoad) wprowadzają elementy obiektowości
 • Co to jest Nieproceduralny Język Definicja język w którym programista lub użytkownik określa bezpośrednio cel przetwarzania, a nie akcje komputera lub systemu, które mają do tego
 • Co to jest Proceduralny Język Definicja programowania, które wprowadzają pojęcie stanu oraz operacje lub instrukcje pozwalające na zmianę stanu. Program napisany w takim języku
 • Co to jest język programowania baz danych Definicja wprowadzający pewną formę trwałych zmiennych lub obiektów (persistent variables, persistent objects). Trwałą zmienną nazywa się taką
 • Co to jest Zapytań Język Definicja bazie danych, spełniający następujące warunki:Wysoki poziom konceptualizacji i abstrakcji (m.in. brak odwołań do elementów fizycznej

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Język Zapytań, Język Programowania Baz Danych, Język Proceduralny, Język Nieproceduralny, Język Czwartej Generacji, Jdk, Jdbc, Javasoft, Javascript, Javabeans przykłady.

Działanie Język Zapytań, Język Programowania Baz Danych, Język zastosowanie.