Grupa Komitet Zarządzania
grupa komitet zarządzania co to jest

Definicje komputerowe na G

 • Co to jest Gcc Definicja Popularny kompilator C, C++ i Objective C wyprodukowany przez konsorcjum GNU
 • Co to jest Funkcja Generyczna Definicja Patrz: funkcja generyczna
 • Co to jest Gigo Definicja Jedno z najstarszych praw informatycznych. Np. śmiecie wyprodukowane przez fazę określania wymagań zaowocują śmieciami wyprodukowanymi w
 • Co to jest Giop Definicja standardzie OMG CORBA dotyczący wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi pakietami ORB. GIOP specyfikuje format komunikatów i zezwala na
 • Co to jest Gis Definicja Patrz: system informacji geograficznej
 • Co to jest Zmienna Globalna Definicja Patrz: zmienna globalna
 • Co to jest E Gnu Definicja Obiektowy język programowania baz danych; rozszerzenie C++, zrealizowany w projekcie Exodus. Patrz: E
 • Co to jest grupa komitet zarządzania obiektami Definicja Patrz: OMG
 • Co to jest Gigabajt Definicja 000 (miliard) bajtów. W informatyce obowiązuje atawistyczny stereotyp, zgodnie z którym gigabajt jest to 230, czyli 1 073 741 824 bajtów
 • Co to jest Gc Definicja Patrz: zbieranie nieużytków
 • Co to jest grupa komitet zarządzania obiektowymi danymi Definicja Patrz: ODMG
 • Co to jest Gui Definicja nazwa interfejsu graficznego o własnościach zbliżonych do Microsoft Windows. Podobnym narzędziem dla platform UNIXa jest OSF/Motif
 • Co to jest Gemorb Definicja OMG CORBA; wbudowany w system Gemstone (SmalltalkBroker, DNS Technologies).http://www.gemstone.com/products/products_main.html
 • Co to jest Gemstone Gemstone Definicja systemów zarządzania bazą danych oparty na koncepcji języka Smalltalk i zrealizowany przez Gemstone Systems, Inc.http://www.gemstone
 • Co to jest Generalium Definicja języków programowania (np. Modula-3) oznaczające parametryzowany zestaw obiektów, klas, modułów, itp. Synonimem jest termin szablon
 • Co to jest Generalizacja Definicja obiektów. Termin jest używany w dwóch podobnych znaczeniach: (1) Generalizacja oznacza relację pomiędzy daną klasą i jej klasą nadrzędną
 • Co to jest Aplikacji Generator Definicja narzędzia CASE) umożliwiające wygenerowanie gotowej aplikacji na podstawie zadanych parametrów i/lub diagramów wyprodukowanych w fazie
 • Co to jest Programowanie Generyczne Definicja Patrz: programowanie generyczne
 • Co to jest Generyczny Definicja lub techniki programowania, która może być użyta w szerokim obszarze zastosowań, akceptuje różne typy argumentów, rodzaj przetwarzanych
 • Co to jest Gof Definicja czwórki autorów popularyzujących wzorce projektowe (design patterns): E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides
 • Co to jest Adele Goldberg Definicja wniosła również wkład w metodyki obiektowe i zarządzanie projektami obiektowymi.http://www.parcplace.com
 • Co to jest Dziedziczenia Graf Definicja ustalający kierunek dziedziczenia (generalizacji/specjalizacji, is-a). W przypadku pojedynczego dziedziczenia graf przyjmuje postać drzewa
 • Co to jest Grono Definicja implementacji obiektów, oznaczające grupę obiektów, które ze względu na wydajność warto przechowywać blisko siebie na dysku i wspólnie
 • Co to jest grupa komitet zarządzania obiektową bazą danych Definicja Patrz: ODMG

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Grupa Komitet Zarządzania Obiektową Bazą Danych, Grono, Graf Dziedziczenia, Goldberg, Adele, Gof, Generyczny, Generyczne Programowanie, Generator Aplikacji przykłady.

Działanie Grupa Komitet Zarządzania Obiektową Bazą Danych, Grono zastosowanie.