Express, Eroos, Encore, Encja
express eroos encore encja co to jest

Definicje komputerowe na E

 • Co to jest Eer Definicja Rozszerzony model encja-związek
 • Co to jest Expertsoft Definicja Pośrednik (broker, ORB) wg standardu OMG CORBA
 • Co to jest Erm Definicja Patrz: model encja-związek
 • Co to jest Eca Definicja Patrz: zdarzenie-warunek-akcja, aktywne reguły
 • Co to jest Er Definicja Patrz: model encja-związek
 • Co to jest Enkapsulacja Definicja Patrz: hermetyzacja
 • Co to jest Esiop Definicja informacji pomiędzy pośrednikami (ORB), specyficzny dla danej aplikacji lub dziedziny zastosowań; np. bazujący na OSF DCE RPC.http://www
 • Co to jest Klasy Ekstensja Definicja Patrz: ekstensja
 • Co to jest Erd Definicja Patrz: diagram encja-związek
 • Co to jest E Definicja baz danych oraz obiekty trwałe. E jest mocnym i elastycznym językiem programowania baz danych zrealizowanym w eksperymentalnym SZBD Exodus
 • Co to jest Ecoop Definicja Coroczna europejska konferencja nt. programowania obiektowego
 • Co to jest Uboczny Efekt Definicja programistyczną, np. aktualizacja zmiennych globalnych, aktualizacja bazy danych, nowy zapis na logu, wysłanie komunikatu o błędzie na
 • Co to jest Schematu Ewolucja Definicja opracowania środków umożliwiających radykalne zmiany schematu bazy danych w trakcie eksploatacji systemu. Po wieloletniej eksploatacji
 • Co to jest Exodus Definicja Eksperymentalny obiektowy system zarządzania bazą danych zbudowany na Uniwersytecie w Wisconsin, USA.http://www.cs.wisc.edu/exodus
 • Co to jest Eiffel Definicja opracowany i rozwijany przez B. Meyera. Zdaniem jego twórcy, jest specjalnie przystosowany do specyfikacji, projektowania, implementacji i
 • Co to jest Eis Definicja Określenie klasy systemów wspomagających kierowanie i zarządzanie
 • Co to jest Eklektyczny Definicja pejoratywnym) czegoś, co powstało w wyniku dość przypadkowej kombinacji dwóch lub więcej niezbyt spójnych koncepcji lub stylów. Np
 • Co to jest Danych Eksploracja Definicja wewnątrz dużych zbiorów danych, poszukiwanie pewnych tendencji, zależności lub anomalii w danych i wyciągania z nich wniosków mających
 • Co to jest Eksport Definicja Określenie faktu udostępnienia niektórych cech pewnego bytu programistycznego (modułu, klasy, obiektu, itd.) dla innych bytów
 • Co to jest Ekstensja Definicja danej klasy. Zwykle ten termin oznacza specjalną strukturę danych skojarzoną z daną klasą, której zadaniem jest przechowywanie wszystkich
 • Co to jest Typu Ekstensja Definicja wartości, które są zgodne z danym typem. Np. ekstensją typu integer jest zbiór wszystkich liczb całkowitych. W niektórych propozycjach typ
 • Co to jest Elastyczność Definicja Łatwość, z jaką dane oprogramowanie może być przystosowane do nowych funkcji
 • Co to jest Pochodny Element Definicja Element (wartość, obiekt, związek, itd.), który można wydedukować, wyznaczyć lub obliczyć z innych elementów
 • Co to jest Emerald Definicja specjalnie przystosowany do rozwijania rozproszonych aplikacji; zrealizowany na Uniwersytecie w Waszyngtonie. Posiada mocną kontrolę typów
 • Co to jest Encja Definicja oznaczające konkretny lub abstrakcyjny byt wyróżnialny w modelowanej rzeczywistości. W odróżnieniu od obiektu, encja nie jest kojarzona z
 • Co to jest Związek Encja Definicja służące jako środek do opisu rzeczywistości w projektowaniu baz danych (szczególnie relacyjnych), zaproponowany przez P. Chena. Patrz
 • Co to jest Encore Definicja Eksperymentalny obiektowy system zarządzania bazą danych zbudowany na Brown University, USA
 • Co to jest Eroos Definicja projektowania systemów informatycznych opracowana na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Metodyka przewiduje podstawowe bloki
 • Co to jest Express Definicja pojęciowego. Express jest wynikiem prac standardyzacyjnych ISO (dokumenty ISO/DIS 10303-11, ISO/CD 10302-22

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Express, Eroos, Encore, Encja-Związek, Encja, Emerald, Element Pochodny, Elastyczność, Ekstensja Typu, Ekstensja, Eksport, Eksploracja Danych, Eklektyczny, Eis przykłady.

Działanie Express, Eroos, Encore, Encja-Związek, Encja, Emerald zastosowanie.