Co to jest Płyt Tektonika
płyt tektonika co to jest

Czy przydatne?

Gdzie leży tektonika płyt

Co to jest: teoria w geotektonice, według której skorupa ziemska podzielona jest na kilkanaście płyt litosferycznych, które mają zdolność ruchu iprzesuwają się po niższej, plastycznej astenosferze. Motorem tego ruchu jest stałe rozszerzanie dna oceanicznego, które zachodzi wobrębie grzbietów śródoceanicznych. Ponieważ t. p. zakłada niezmienną objętość kuli ziemskiej (jej przeciwieństwem jest teoria ekspansji Ziemi), powstawanie nowego dna musi być równoważone jego ubytkiem. Dokonuje się on wstrefie, gdzie płyta oceaniczna zanurza się pod kontynentalną ( subdukcja). Strefy zetknięcia się płyt są obszarami onajwiększej aktywności skorupy ziemskiej: najsilniejszego wulkanizmu, częstych trzęsień ziemi, plutonizmu, fałdowań iwypiętrzeń.

Wszystkie defionicje jak tektonika płyt na Słownik geograficzny na T .