Co to jest Sprewa
sprewa co to jest

Czy przydatne?

Gdzie leży Sprewa

Co to jest: rzeka we wsch. Niemczech, lewy dopływ Haweli; dł. 400 km, pow. dorzecza 10 tys. km2. Źródła na Pogórzu Łużyckim, na terenie Dolnych Łużyc (Spreewald) rozdziela się na wiele ramion, przepływa przez centrum Berlina, na jego peryferiach uchodzi do Haweli. Połączenie kanałami zOdrą iHawelą, żeglowna na dł. 170 km.

Wszystkie defionicje jak Sprewa na Słownik geograficzny na S .