RZEŹBA KRAWĘDZIOWA co to jest

Gdzie jest rzeźba krawędziowa? Informacje typ krajobrazu rozwiniętego na skałach osadowych, wktórym.

rzeźba krawędziowa co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy rzeźba krawędziowa

Co to jest RZEŹBA KRAWĘDZIOWA: typ krajobrazu rozwiniętego na skałach osadowych, wktórym dominującą rolę odgrywają krawędzie morfologiczne, nawiązujące do stref występowania skał odpornych. Są one oddzielone obniżeniami lub spłaszczeniami powstałymi wskutek szybszego niszczenia skał mało odpornych. Rz. k. może rozwinąć się wnachylonych kompleksach skalnych ( monoklina) iwówczas krawędzie mają postać kuest, lub wobrębie płyt iwówczas rzeźba ma charakter schodowy, akrawędzie występują jedna nad drugą. Na obszarze Polski przykładem rz. k. jest krajobraz Wyż. Śląskiej iKrakowsko-Częstochowskiej, także niektóre fragmenty Sudetów (np. Góry Stołowe).

Czym jest rzeźba krawędziowa znaczenie w Słownik geografia R .