RUMUNIA co to jest

Gdzie jest Rumunia? Informacje państwo wpd.-wsch. Europie, pow. 238,4 tys. km2, 22,7 mln mieszk.

rumunia co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy Rumunia

Co to jest RUMUNIA: państwo wpd.-wsch. Europie, pow. 238,4 tys. km2, 22,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBukareszcie. Główne krainy geograficzne to Wyż. Transylwańska, Karpaty, Wyż. Mołdawska iNiz. Rumuńska. Dochód narodowy brutto 1,1 tys. $/osobę (1994). Mimo dobrych warunków naturalnych dla rolnictwa iznacznych zasobów mineralnych, gospodarka R. należy do jednych znajsłabiej rozwiniętych wEuropie. Przemiany ustrojowe zapoczątkowane wkońcu lat 80. pogłębiły problemy gospodarcze ispołeczne oraz przyspieszyły spadek poziomu życia. Wlatach 1988--1992 PNB obniżył się o35%, dopiero w1993 nastąpił niewielki (1%) jego wzrost. Inne przejawy kryzysu to wysoka inflacja ibezrobocie.

Czym jest Rumunia znaczenie w Słownik geografia R .