OROGENEZA co to jest

Gdzie jest orogeneza? Informacje zespół procesów, wwyniku których wmiejscu dawnych zbiorników.

orogeneza co to jest

Czy przydatne?

Co to znaczy orogeneza

Co to jest OROGENEZA: zespół procesów, wwyniku których wmiejscu dawnych zbiorników morskich, będących strefami znacznej akumulacji ( geosynklina), powstają łańcuchy górskie. O. obejmuje fałdowanie warstw skalnych iich wypiętrzenie, często połączone z wulkanizmem, metamorfizmem i intruzjami magmy wpłytsze partie skorupy ziemskiej ( plutonizm). Termin używany do określenia czasu deformacji skorupy ziemskiej wpewnym okresie historii geologicznej, np. o. alpejska wmłodszym trzeciorzędzie. Wobrębie o. zostały stwierdzone krótsze okresy znacznej aktywności tektonicznej, noszące nazwę faz górotwórczych (orogenicznych).

Czym jest orogeneza znaczenie w Słownik geografia O .