Co to jest Młodoglacjalny
młodoglacjalny co to jest

Czy przydatne?

Gdzie leży młodoglacjalny

Co to jest: określenie krajobrazu polodowcowego, wktórym formy pozostawione przez lądolód, np. moreny, ozy, kemy są świeże iczytelne wterenie. Typową cechą rzeźby m. jest duża liczba jezior różnej genezy (wytopiskowych, rynnowych), których misy nie zdążyły jeszcze się wypełnić. WPolsce zasięg rzeźby m. pokrywa się zzasięgiem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego.

Wszystkie defionicje jak młodoglacjalny na Słownik geograficzny na M .