Co to jest Koncern
koncern co to jest

Czy przydatne?

Gdzie leży koncern

Co to jest: porozumienie, według którego dwa lub więcej podmiotów gospodarczych, biorąc na siebie wspólne ryzyko ich oddzielnego działania, zobowiązują się do wspólnego gromadzenia zysków, które są następnie dzielone między nimi według zgóry ustalonego klucza. Zawieranie takich porozumień, także wPolsce, nie jest traktowane jako powstanie nowego podmiotu gospodarczego.

Wszystkie defionicje jak koncern na Słownik geograficzny na K .