PRZEDSIĘBIORSTWO co to znaczy

Co znaczy przedsiębiorstwo? Co to jest zespół osobowych, rzeczowych i finansowych czynników.

przedsiębiorstwo co to jest

Czy przydatne?

Co to jest przedsiębiorstwo

Definicja z ang. undertaking, z niem. Firma.

PRZEDSIĘBIORSTWO DEFINICJA: zespół osobowych, rzeczowych i finansowych czynników wytwórczych zorganizowanych i skoordynowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem dóbr i świadczeniem usług - a zatem podejmowanym przedsięwzięciem gospodarczym - i wytwarzania w ten sposób nowych wartości, tworzących w sumie dochód narodowy. Ten ostatni obiekt odróżnia przedsiębiorstwo od gospodarstwa domowego, będącego drugim podmiotem sfery realnej gospodarki, które jest tylko beneficjentem produkowanych poprzez przedsiębiorstwo dóbr i usług. Cechami charakteryzującymi przedsiębiorstwa są odrębności: ekonomiczna, organizacyjna, prawna i techniczno-produkcyjna, jak także racjonalność ekonomiczna i przedsiębiorczość. Osoba tworząca przedsiębiorstwo z rozproszonych i regularnie pojedynczo nieproduktywnych składników zasobów gospodarczych jest ustalana mianem przedsiębiorcy. W polskiej praktyce gospodarczej przedsiębiorstwa funkcjonują w różnych formach organizacyjno-prawnych, którymi są: firmy prawa cywilnego i handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i jednoosobowe formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym jest Przedsiębiorstwo znaczenie w Słownik definicji P .