PRÓG RENTOWNOŚCI co to znaczy

Co znaczy próg rentowności? Co to jest wydatki nie zawsze są samodzielnym kryterium podejmowania.

próg rentowności co to jest

Czy przydatne?

Co to jest próg rentowności

Definicja z ang. break-even point, z niem. Rentabilitätsgrenze.

PRÓG RENTOWNOŚCI DEFINICJA: wydatki nie zawsze są samodzielnym kryterium podejmowania decyzji. W procesie decydującym poniesione wydatki należy czysto łączyć z uzyskiwanymi przychodami. Porównanie przychodów i wydatków jest fundamentem decyzyjną do planowania osiągnięcia zysku. W procesie kierowania przedsiębiorstwem szczególnie istotne jest dojście do takiej sytuacji, kiedy sprzedaż zacznie przynosić zysk. Jak wiadomo niektóra sprzedaż przynosi automatycznie zysk, wywołane tj. tym, iż wydatki są kategorią pierwotną do przychodów. Sprzedaż wyrobów do określonej wysokości nie przynosi zysku, pokrywa przedtem poniesione wydatki. Po przekroczeniu pewnej wielkości sprzedaży możliwe jest osiągnięcie zysku. Dlatego także z punktu istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa istotne jest wyznaczenie minimalnej wielkości produkcji, której sprzedaż pozwoli zrównoważyć poniesione wydatki.

Czym jest Rentowności Próg znaczenie w Słownik definicji P .