PRODUKT TURYSTYCZNY co to

Co znaczy produkt turystyczny? Co to jest wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane przez wzgląd.

produkt turystyczny co to jest

Czy przydatne?

Co to jest produkt turystyczny

Definicja z ang. tourist product, z niem. touristisches Produkt.

PRODUKT TURYSTYCZNY DEFINICJA: wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane przez wzgląd na wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania zarówno przed podróżą, w czasie jak i w okresie pobytu poza miejscem stałego zamieszkania. Wytwór turystyczny dzieli się na: a) dobra i urządz turystyczne: – fundamentalne (naturalne, antropogeniczne, historyczne); - komplementarne (sieć transportowa, środki transportu, baza noclegowa, baza żywieniowa, baza towarzysząca). b) usługi turystyczne: - fundamentalne (transport, żywienie, nocleg); – komplementarne (przewodnik, wypożyczalnia).

Czym jest Turystyczny Produkt znaczenie w Słownik definicji P .