PRAWO WYBORCZE co to znaczy

Co znaczy prawo wyborcze? Co to jest a)w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm prawnych regulujących.

prawo wyborcze co to jest

Czy przydatne?

Co to jest prawo wyborcze

Definicja z ang. suffrage, z niem. Wahlrecht.

PRAWO WYBORCZE DEFINICJA: a)w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i określenie składu organów przedstawicielskich b) w znaczeniu podmiotowym - określone prawo obywatela, a raczej ogół wyborczych jego uprawnień Aktywne prawo wyborcze: a) w znaczeniu przedmiotowym - całokształt regulaminów uprawniających obywateli do wpływania na kreowanie organów przedstawicielskich przez wybory b) w znaczeniu podmiotowym - prawo obywatela do głosowania w wyborach i do podejmowania innych czynności wyborczych. Bierne prawo wyborcze - ogół norm prawnych określających warunki, jakim musi odpowiadać obywatel, aby mógł kandydować i być wybranym do organu przedstawicielskiego.

Czym jest Wyborcze Prawo znaczenie w Słownik definicji P .