PRAWO KARNE PROCESOWE co to

Co znaczy prawo karne procesowe? Co to jest gałąź prawa karnego określająca: reguły postępowania.

prawo karne procesowe co to jest

Czy przydatne?

Co to jest prawo karne procesowe

Definicja z ang. criminal procedural law, z niem. Strafprozessrecht.

PRAWO KARNE PROCESOWE DEFINICJA: gałąź prawa karnego określająca: reguły postępowania organów ścigania karnego i sadów i innych organów państwowych zmierzające do: określenia i wykrycia czynu, określenia i wykrycia sprawcy, wykorzystania wobec sprawcy czynu kar albo innych prawem przewidzianych środków.

Czym jest Procesowe Karne Prawo znaczenie w Słownik definicji P .