PRAWO ADMINISTRACYJNE co to

Co znaczy prawo administracyjne? Co to jest gałąź prawa odnosząca się do administracji publicznej.

prawo admintracyjne co to jest

Czy przydatne?

Co to jest prawo administracyjne

Definicja z ang. administrative law, z niem. Verwaltungsrecht.

PRAWO ADMINISTRACYJNE DEFINICJA: gałąź prawa odnosząca się do administracji publicznej. Jest zespołem norm, które regulują administracyjną działalność państwa. Funkcje administrowania są nie tylko regulowane poprzez prawo administracyjne, lecz także poprzez konstytucję, prawo cywilne, a nawet częściowo poprzez prawo karne (ochrona urzędnika i czynności urzędowych). Normy prawa administracyjnego można podzielić na: a) normy dotyczące organizacji aparatu administracyjnego – normy te tworzą ustrojowe prawo administracyjne, b) normy bezpośrednio dotyczące toku działania organów administracyjnych, normy te tworzą procedurę administracyjną, c) normy dotyczące konkretnych działów administracji publicznej normy te tworzą szczegółową część prawa administracyjnego (materialne prawo administracyjne) na przykład prawo budowlane, górnicze, Inny podział norm prawa adm. oparty jest na kryterium charakteru relacji łączącego organ stosujący normę z adresatem działania: a) normy regulujące relacje miedzy organami administracyjnymi i innymi podmiotami administracyjnymi z jednej strony a obywatelami i osobami prawnymi z drugiej strony. Normy te dotyczą tak zwany sfery zewnętrznej, kontaktów pomiędzy administracją publiczną a obywatelami, b) normy regulujące relacje, jakie zachodzą pomiędzy organami i instytucjami państwowymi wzajemnie. W razie prawa konstytucyjnego związki z prawem administracyjnym są bardzo ścisłe. Prawo konstytucyjne i prawo administracyjne należą do dziedziny prawa publicznego, która dotyczy ustroju i działań organów państwa podejmowanych w interesie publicznym. Pod względem teoretycznoprawnym prawo konstytucyjne i administracyjne stanowią jedność, gdyż posługują się tymi samymi konstrukcjami, sposobami i regułami. Normy prawa konstytucyjnego są punktem wyjścia dla norm prawa administracyjnego, dotyczy to w szczególności regulacji prawnej dotyczącej ustroju administracyjnego.

Czym jest Administracyjne Prawo znaczenie w Słownik definicji P .