POSTAWY RODZICIELSKIE co to

Co znaczy postawy rodzicielskie? Co to jest 1. Akceptacja dziecka – rodzice przyjmują dziecko takie.

postawy rodzicielskie co to jest

Czy przydatne?

Co to jest postawy rodzicielskie

Definicja z ang. parental attitudes, z niem. elterliche Einstellungen.

POSTAWY RODZICIELSKIE DEFINICJA: 1. Akceptacja dziecka – rodzice przyjmują dziecko takie, jakim jest ono (wygląd, postęp umysłowy, zalety i wady) lubią je, chwalą i ganią. 2. Współdziałanie – wspólne zainteresowanie z dzieckiem, bawią się z nim, a dzieci pomagają przy pracach domowych. Uczą współdziałania dla dobra i innej ekipy socjalnej. 3.Rozumna swoboda- dziecko im starsze tym mniej czasu poświęca rodzicom, rodzice rozumieją prawo dziecka do kontaktów socjalnych i pozostawiają mu stosunkowo jak dorasta, coraz więcej swobody. Nie przedstawiają świata jako pełnego grożących niebezpieczeństw. Cieszą się jego samodzielnością i umieją nim dyskretnie kierować. 4. Uznanie praw dziecka – i poszanowanie jego indywidualności. Dziecko ponosi odpowiedzialność za gesty, zna prawa i wymagania. Kierując dzieckiem rodzice odwołują się do tłumaczenia i wyjaśniania. Dziecko wie, czego rodzice od niego oczekują i czego on może od nich oczekiwać.

Czym jest Rodzicielskie Postawy znaczenie w Słownik definicji P .