POSTANOWIENIE NIEISTOTNE co

Co znaczy postanowienie nieistotne? Co to jest naturalia negotii) (uboczne) to są takie.

postanowienie nietotne co to jest

Czy przydatne?

Co to jest postanowienie nieistotne

Definicja z ang. decree irrelevant, z niem. Verordnung irrelevant.

POSTANOWIENIE NIEISTOTNE DEFINICJA: (naturalia negotii) (uboczne) to są takie postanowienia, które zwykle w czynnościach prawnych danego rodzaju są spotykane, lecz których brak nie skutkuje niedojścia do skutku danej czynności prawnej. Nie muszą one być ustalone poprzez strony w treści czynności prawnej. Np. w umowie sprzedaży postanowieniami nieistotnymi są postanowienia normujące wymóg ponoszenia wydatków opakowania i przesłania przedmiotu kupna. Dojście czynności prawnej do skutku nie jest uzależnione od tego rodzaju postanowień. Jeśli w czynności prawnej postanowienia uboczne nie zostały uwzględnione, to mają wykorzystanie odpowiednie regulaminy prawa. Jeśli na przykład strony w umowie sprzedaży nie zamieściły postanowienia wskazującego, kto ma ponieść wydatki przesłania albo opakowania zakupionego towaru, nie rzutuje to na ważność zawartej umowy, wymagania zaś stron co do wydatków przesłania i opakowania określa się opierając się na regulaminów prawa. Regulaminy te głoszą, iż wydatki przesłania towaru ponosi kupujący, a wydatki opakowania ponosi sprzedawca (art. 547 k.c.).

Czym jest Nieistotne Postanowienie znaczenie w Słownik definicji P .