POPYT co to znaczy

Co znaczy popyt? Co to jest kolekcja ilości dóbr i usług, jakie konsumenci są gotowi i zdolni kupić.

popyt co to jest

Czy przydatne?

Co to jest popyt

Definicja z ang. demand, z niem. Nachfrage.

POPYT DEFINICJA: kolekcja ilości dóbr i usług, jakie konsumenci są gotowi i zdolni kupić przy różnych cenach w ustalonym czasie. Popyt kształtuje: cena, dochody konsumentów, gusty i preferencje, ceny substytutów (przyrost ceny jednego dobra powiększa popyt na drugie), ceny dóbr komplementarnych (przyrost ceny jednego dobra minimalizuje także popyt na drugie), przewidywanie cen relatywnych, liczba i struktura ludności, skutek naśladownictwa (ludzie chcą ubierać się podobnie do innych), skutek demonstracji (konsument chce podkreślić swój prestiż), snobizmu (kupowanie towarów nienabywanych poprzez przewarzająca część).

Czym jest Popyt znaczenie w Słownik definicji P .