POLITYKA TURYSTYCZNA co to

Co znaczy polityka turystyczna? Co to jest 1. to działalność polegająca na określeniu celów.

polityka turystyczna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest polityka turystyczna

Definicja z ang. tourism policy, z niem. Tourismuspolitik.

POLITYKA TURYSTYCZNA DEFINICJA: 1. to działalność polegająca na określeniu celów ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturalnych związanych z postępem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikających z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokojenia potrzeb socjalnych w dziedzinie uprawiania turystyki i precyzowania środków niezbędnych do tego. 2. to świadome popieranie i kształtowanie turystyki poprzez różnego rodzaju organizacje i instytucje wpływające własną działalnością na wszystko to, co istotne dla turystyki.

Czym jest Turystyczna Polityka znaczenie w Słownik definicji P .